КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

 

 

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008,  www.rada.gov.ua


ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 193

 

  19    березня  2024  року

 

 

В режимі відеоконференції о 16:00

 

 

Головував: Голова Комітету Мережко О.О.

 

Присутні: Немиря Г.М., Бардіна М.О., Копиленко О.Л., Пушкаренко А.М., Геращенко І.В., Іонова М.М., Кривошеєв І.С., Локтіонова  Н.В., Руденко О.С. (з 16 год. 04  хв), Шараськін А.А., Юраш  С.А., Ясько Є.О, Яременко Б.В. (з 16 год. 10  хв)

 

 

Порядок денний та запрошені на засідання Комітету:

 

1. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей щодо невизнання результатів голосування на «президентських виборах» у російській федерації» (р. № 11094, Стефанчук Руслан Олексійович та ін.).

Квас Ілля Євгенійович – начальник Шостого територіального управління Міністерства закордонних справ України.

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання Комітету.

Виступили: Мережко О.О., Юраш С.А., Геращенко І.В., Іонова М.М..

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету.

Результати голосування:

«за» - 11;

«проти» - 0;

«утримався» -1.                                                                                          

На момент голосування Руденко О.С. не підключались та втрачено зв’язок з Іоновою М.М.

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект Постанови Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей щодо невизнання результатів голосування на «президентських виборах» у російській федерації» (р. № 11094, Стефанчук Руслан Олексійович та ін.).

Виступили: Мережко О.О., Квас І.Є., Немиря Г.М, Геращенко І.В., Нестеренко Л.О.

 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України включити згаданий проект Постанови Верховної Ради України до порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та прийняти його за основу і в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок та пропозицій Комітету, а саме у проекті тексту Звернення:

-                   в абзаці п’ятому після слів «держав світу» додати слова «та провідних міжнародних організацій»;

-                   в абзаці дев’ятому після слів «за рівних умов,» додати слова «а також під моніторингом Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі або будь-яких інших визнаних міжнародних організацій для спостереження за виборами,»;

-                  абзац дванадцятий викласти у такій редакції: «констатуючи, що проведення  «виборів президента» російської федерації на суверенній території України є порушенням українського законодавства та норм міжнародного права, а сам «процес обрання» кремлівського диктатора суперечить загалом ключовим міжнародним стандартам, закріпленим у Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Документі Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСЄ/ОБСЄ, а саме принципам періодичних, вільних та рівних виборів, проведених шляхом таємного голосування,»

-                   в абзаці двадцять шостому замість слів «збройному агресору» вставити слова «збройній агресії російської федерації»;

-                     абзац двадцять восьмий викласти у такій редакції: «9)позбавити державу-агресора російську федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН».

Результати голосування:

«за» - 10;

«проти» -0;

«утримався» -1.

На момент голосування втрачено зв’язок з Пушкаренко А.М., Геращенко  І.В., та Руденко О.С.

 

Голова Комітету                                                                 О.МЕРЕЖКО

 

Секретар Комітету                                                            А.ШАРАСЬКІН

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку