Діяльність Комітету

Міжпарламентські групи дружби

12 червня 2018, 11:01

Протокол засідання Комітету №122

Протокол №122

від 06.06.2018

  м.Київ, вул.Садова, 3-а, кімн.833

                                              о 14.15

 

Комітету у закордонних справах

 

Головував:  Голова Комітету  Гопко Г.М.

 

Присутні: Вовк В.І., Гузь І.В., Тарасюк Б.І., Ар’єв В.І.,

                  Присяжнюк О.А, Заліщук С.П., Ларін С.М., Луценко І.С.

 

Відсутні:  Льовочкіна Ю.В. 

 

Порядок денний та запрошені на засідання Комітету:

1.        Про проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр.№0186, ПУ).

Довгань Віктор Миколайович – заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

Саболевський Антон Костянтинович – директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики ПАТ «Укрзалізниця».

Черницький Роман Романович – директор з інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця».

Ткач Ольга Вікторівна – заступник директора Департаменту електропостачання ПАТ «Укрзалізниця».

 

2.        Про пропозиції Президента України до ЗУ «Про дипломатичну службу» (реєстр.№7322, ПУ) (лист Представника Президента України у Верховній Раді України І.Луценко щодо сприяння розгляду).

Заяць Андрій ІвановичДержавний секретар Міністерства закордонних справ України.

 

3.     Про міжпарламентську співпрацю ВРУ:

-     про пріоритети міжпарламентської співпраці ВРУ на 2018 рік з огляду на реалії та виклики сьогодення.

- про лист Голови Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму А.Палатного  щодо відрядження 11-12.06.2018 групи народних депутатів України до ФРН з метою участі  збірної команди народних депутатів ВРУ з футболу у товариському футбольному матчі з депутатами Бундестагу в Берліні.

 

4. Про доповідну записку членів депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Соціалістичною Республікою В'єтнам щодо візиту до В’єтнам у період з 23 по 28 квітня 2018 року.

Юринець Оксана Василівна – керівник депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з  Соціалістичною Республікою В’єтнам.

Лещинська Жанна Валеріївна – т.в.о. директора Департаменту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ України.

 

5.  Про лист заступника Голови Комітету Б.Тарасюка щодо підготовки засідання трьох парламентів України, Молдови, Грузії.

 

 6. Різне:

- про участь Голови Комітету Г.Гопко в другій міжнародній Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 27 червня 2018 року у м.Копенгаген (Королівство Данія).

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання Комітету.

Виступила: Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету з урахуванням зміни черговості розгляду питань.

Результати голосування: одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Виступили: Довгань В.М., Черницький Р.Р., Саболевський А.К., Заліщук С.П.,

Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти вказаний законопроект за основу та в цілому та ратифікувати Фінансову угоду (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Результати голосування:

«за» - 7;

«проти» - 1;

«утрималось» - 0.

 

 2. СЛУХАЛИ: Про пропозиції Президента України до ЗУ «Про дипломатичну службу» (реєстр.№7322, ПУ) (лист Представника Президента України у Верховній Раді України І.Луценко щодо сприяння розгляду).

Виступили: Заяць А.І., Луценко І.С., Тарасюк Б.І., Заліщук С.П., Вовк В.І.,

Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України не підтримувати обидві пропозиції Президента України до Закону України «Про дипломатичну службу» (результати голосування щодо зазначених пропозицій наведені в таблиці).

 

 

Текст статей Закону, до яких Президент пропонує внести зміни

Пропозиції та поправки до Закону

 Результати розгляду на засіданні Комітету

2.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

 

3.

Про дипломатичну службу

 

 

4.

_________________________

 

 

42.

Стаття 5. Система органів дипломатичної служби

 

 

 

 

 

 

62.

5. У системі органів дипломатичної служби можуть утворюватися спеціальні місії, а також делегації на сесії статутних органів міжнародних організацій, статус, завдання та функції яких залежно від рівня місії визначаються відповідно Президентом України, Кабінетом Міністрів України або Міністром закордонних справ України.

 

-1- Президент України

В абзаці першому  частини 5 слова "Кабінетом Міністрів України" виключити.

Частиною п'ятою статті 5 Закону, який надійшов на підпис, передбачено визначення спеціальних місій як тимчасових місій, що за своїм характером представляють Україну і направляються Україною до іншої держави. Водночас для Кабінету Міністрів України передбачається повноваження з визначення статусу, завдань та функцій спеціальних місій.

З цього приводу слід зауважити, що здійснення керівництва зовнішньо-політичною діяльністю держави Конституцією України покладено на Президента України (пункт 3 частини першої статті 106), а Кабінет Міністрів України згідно з Основним Законом України забезпечує здійснення зовнішньої політики держави, спрямовує і координує діяльність міністерств, інших органів виконавчої влади (пункти 1, 9 статті 116).

         Конституційний Суд України у Рішенні від 15 січня 2009 року   № 2-рп/2009 зазначив,  що Президент України та Кабінет Міністрів України мають окремі конституційні повноваження у сфері зовнішньополітичної діяльності, але лише Президент України як глава держави наділений повноваженням здійснювати керівництво цією діяльністю; глава держави не тільки здійснює загальне спрямування зовнішньополітичного курсу держави згідно з визначеними Верховною Радою України засадами зовнішньої політики України, але й застосовує відповідні засоби впливу на діяльність суб'єктів зовнішньополітичної діяльності з метою забезпечення національних інтересів і безпеки України; здійснюючи керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, Президент України впливає на діяльність Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ України через відповідні укази, розпорядження.

Тож для приведення положення частини п'ятої статті 5 Закону, що надійшов на підпис, у відповідність із наведеними нормами Конституції України пропонується в абзаці першому названої частини слова "Кабінетом Міністрів України" виключити.

Відхилено (за результатами розгляду за підтримку пропозиції проголосували:

«за» - 3;

«проти» - 5; «утрималось» - 1)

 

 

 

 

 

168.

Стаття 14. Порядок призначення на посади дипломатичної служби та звільнення з таких посад

 

 

173.

3. Надзвичайний і Повноважний Посол України, Надзвичайний і Повноважний Посол України з резиденцією в Києві, Постійний представник України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України вносить Президентові України подання про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзвичайного і Повноважного Посла України з резиденцією в Києві, Постійного представника України при міжнародній організації, Представника України при міжнародній організації, Глави Місії України при міжнародній організації після проведення консультацій у комітеті Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання дипломатичної служби. Це положення не застосовується у разі призначень на посаду за сумісництвом.

 

 

 

 

 

 

-1- Президент України

Абзац другий частини третьої статті 14  виключити.

Статтею 14 Закону, що надійшов на підпис, передбачається обов'язкове проведення консультацій у комітеті Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання дипломатичної служби, для внесення Міністром закордонних справ України подання Президентові України про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзвичайного і Повноважного Посла України з резиденцією в Києві, Постійного представника України при міжнародній організації, Представника України при міжнародній організації, Глави Місії України при міжнародній організації (крім призначення на посаду за сумісництвом) (абзац другий частини третьої).

Це не відповідає конституційно визначеним статусу та повноваженням комітетів Верховної Ради України.

Конституцією України установлено, що комітети Верховної Ради України створюються Верховною Радою України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України (частина перша статті 89).

Комітети Верховної Ради України є органами Верховної Ради України, відповідальними перед нею і підзвітними їй (стаття 1 Закону України "Про комітети Верховної Ради України"). На цьому неодноразово наголошував і Конституційний Суд України, констатуючи, що за своїм конституційним статусом комітети є органами, які забезпечують здійснення парламентом його повноважень, діяльність комітетів пов'язана з вирішенням питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України (рішення Конституційного Суду України від 5 березня 2003 року № 5-рп/2003, від 10 червня 2010 року                 № 16-рп/2010).

Саме тому Законом України "Про комітети Верховної Ради України", який відповідно до Конституції України встановив організацію і порядок діяльності комітетів парламенту, для комітетів Верховної Ради України передбачено попереднє обговорення відповідно до предметів їх відання кандидатур лише тих посадових осіб, яких Верховна Рада України обирає, призначає, затверджує або надає згоду на їхнє призначення згідно з Конституцією України (стаття 13).

Як відомо, Конституція України, що вичерпно визначила повноваження Верховної Ради України (частина друга статті 85), не передбачає для парламенту жодних повноважень з обрання, призначення, затвердження або надання згоди на призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзвичайного і Повноважного Посла України з резиденцією в Києві, Постійного представника України при міжнародній організації, Представника України при міжнародній організації, Глави Місії України при міжнародній організації, а визначення Верховною Радою України власних повноважень шляхом прийняття законів є неможливим, оскільки (як наголошував  Конституційний Суд України у висновках від 30 жовтня                    2003 року 1-в/2003, 12 жовтня 2004 року № 2-в/2004) це не відповідатиме закріпленому в частині першій статті 6 Конституції України принципу поділу влади.

За таких обставин вищенаведене положення Закону, що розглядається, не відповідає Конституції України, не узгоджується із Законом України "Про комітети Верховної Ради України", не враховує правові позиції Конституційного Суду України. Тому пропоную абзац другий частини третьої статті 14 із нового Закону України "Про дипломатичну службу", що надійшов на підпис, виключити.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено (за результатами розгляду за підтримку пропозиції проголосували:

«за» - 3;

«проти» - 5; «утрималось» - 1)

 

 

 

3. Про доповідну записку членів депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Соціалістичною Республікою В'єтнам щодо візиту до В’єтнам у період з 23 по 28 квітня 2018 року.

 

3.1. СЛУХАЛИ: Про пропозицію членів Комітету щодо розгляду зазначеного питання в закритому режимі.

Виступили: Тарасюк Б.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Питання про доповідну записку членів депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Соціалістичною Республікою В'єтнам щодо візиту до В’єтнам у період з 23 по 28 квітня 2018 року розглянути в закритому режимі.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

4. Про міжпарламентську співпрацю ВРУ.

 

4.1. СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з міжнародно-правових питань та  парламентського контролю за виконання Україною міжнародних зобов’язань Комітету І.С.Луценко щодо ситуації з фінансовим забезпеченням міжпарламентської діяльності Верховної Ради України на 2018 рік.

 

УХВАЛИЛИ: 1) Доручити голові підкомітету з міжнародно-правових питань та  парламентського контролю за виконання Україною міжнародних зобов’язань Комітету І.С.Луценко продовжити опрацювання зазначеного вище питання разом з відділом бухгалтерського обліку, фінансів та планування Апарату Верховної Ради України.

2) За результатами  проведеного Луценко І.С аналізу фінансового забезпеченням міжпарламентської діяльності Верховної Ради України на 2018 рік провести зустріч з Головою Верховної Ради України для вирішення питання щодо ефективного  та раціонального використання фінансових ресурсів, передбачених для забезпечення міжпарламентської діяльності ВРУ на 2018 рік.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

4.2. СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету Заліщук С.П. щодо візиту української парламентської делегації до  Королівства Нідерландів 12-15 червня 2018 року.

Виступили: Заліщук С.П., Ар’єв В.І., Голко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: 1) З огляду на важливість активізації двостороннього міжпарламентського діалогу між Україною та Нідерландами збільшити кількість членів делегації в межах установлених норм.

2) Призначити керівником української парламентської делегації до  Королівства Нідерландів голову підкомітету з питань міжпарламентських зв’язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ар’єва В.І.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

4.3. СЛУХАЛИ: Про лист Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму А.Палатного  щодо відрядження 11-12.06.2018 групи народних депутатів України до Федеративної Республіки Німеччина  з метою участі  збірної команди народних депутатів Верховної Ради України з футболу у товариському футбольному матчі з депутатами Бундестагу в Берліні.

Під час розгляду зазначеного питання члени Комітету, підтримуючи ідею  здійснення такого заходу, наголосили на необхідності проведення під час згаданого візиту зустрічей народних депутатів України - членів делегації з членами новоствореної німецької частини двосторонньої міжпарламентської групи  дружби, а також представниками ключових фракцій і профільних комітетів Бундестагу, що безумовно сприятиме розширенню міжпарламентських зв’язків та налагодженню особистих стосунків між депутатами обох країн.

Виступили: Ар’єв В.І., Тарасюк Б.І., Заліщук С.П., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: 1) Вважати доцільним здійснення візиту групи народних депутатів України до ФРН та її забезпечення у  зазначеному  листі обсязі (забезпечення транспортом, добовими, сувенірною продукцією, замовлення та оплати послуг «Зали офіційних делегацій»).

2) Рекомендувати українській делегації під час зустрічей з німецькими колегами обговорити перш за все актуальні міжнародні питання, у яких зацікавлена Україна, зокрема економічні і політичні загрози як для країн-членів Європейського Союзу, так і для України, що, зокрема, несе в собі проект побудови газопроводу з РФ до Німеччини Північний потік – ІІ.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

5.  СЛУХАЛИ: Про лист Прем’єр-міністра України В.Гройсмана стосовно участі голів комітетів ВРУ у Другій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 27 червня 2018 року в м.Копенгаген (Королівство Данії).

Виступили: Вовк В.І., Тарасюк Б.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: 1) З огляду на високий рівень представництва, необхідність посилення міжпарламентської складової, зокрема, зважаючи на важливість  всебічного інформування про поточну ситуацію в нашій державі, особливо в умовах сьогодення, рекомендувати Голові Верховної Ради України сформувати парламентську делегацію, та відрядити її членів за рахунок коштів Апарату Верховної Ради України.

2) Включити до  складу зазначеної вище делегації Голову Комітету у закордонних справах Гопко Г.М.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

6.  СЛУХАЛИ: Про лист заступника Голови Комітету Б.Тарасюка щодо підготовки засідання трьох парламентів України, Молдови, Грузії.

 

Інформацію Голови Комітету Г.Гопко щодо підготовки до Міжпарламентської конференції «Грузія-Молдова-Україна» заслухано

 

 

Голова Комітету                                                            Г.ГОПКО

 

 

Секретар Комітету                                                        О.ПРИСЯЖНЮК