Діяльність Комітету

Міжпарламентські групи дружби

22 березня 2018, 17:10

Протокол засідання Комітету №114

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ №114

від 21.03.2018 р.

м.Київ, вул.Садова, 3-а, кімн.833

о 14.15

 

 Комітету у закордонних справах

 

Головував:  Голова Комітету  Гопко Г.М.

 Присутні: Вовк В.І., Гузь І.В., Тарасюк Б.І.,

                  Заліщук С.П., Луценко І.С.

             

Відсутні: Присяжнюк О.А., Ар’єв В.І.(відрядження), Ларін С.М.,

                 Льовочкіна Ю.В.(відрядження).

 

Порядок денний та запрошені на засідання Комітету:

 1. Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації, їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи (реєстр.№ 8153, н.д. М.Бурбак, Г.Логвинський).

Шевченко Марко Олександрович - заступник директора Департаменту протидії загрозам з боку Російської Федерації – начальник політичного відділу МЗС України.

2. Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України - Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (реєстр.№8168, н.д. Луценко та ін.)

Шевченко Марко Олександрович - заступник директора Департаменту протидії загрозам з боку Російської Федерації – начальник політичного відділу МЗС України.

 3. Проект  Постанови про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Nord Stream 2" та монополії Російської Федерації на газових ринках світу (реєст.№8111, н.д.М.Бурбак).

Саєнко Сергій Віталійович - т.в.о. дректора Департаменту ЄС і НАТО МЗС України.

 4. Про пріоритети міжпарламентської співпраці ВРУ на 2018 рік з огляду на реалії та виклики сьогодення.

5. Про інформацію Міністерства економічного розвитку та торгівлі щодо експорту металопродукції до США.

Микольська Наталія Ярославівна- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

 6. Про інформацію Голови Національного агентства України з питань державної служби щодо можливості оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад в Апараті ВРУ.

Ващенко Констянтин Олександрович- Голова Національного агенства України з питань державної служби.

7. Про запрошення взяти участь у Глобальній парламентській конференції (ГПК) Парламентської мережі з питань Світового банку і МВФ з 16 по 17 квітня 2018 року у м.Вашингтон (Сполучені Штати Америки).

 8. Про затвердження Заяви  Голови Верховної Ради України, Голови Парламенту Грузії та Голови Парламенту Республіки Молдова “Про створення Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України, Парламенту Грузії та  Парламенту Республіки Молдова” та Статуту цієї Асамблеї.

9. Про формування групи спостерігачів від ВРУ до Азербайджанської Республіки для спостереження за президентськими виборами на прохання Спікера Парламенту Азербайджану.

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання Комітету.

Виступили: Тарасюк Б.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету з урахуванням зміни черговості розгляду питань та додати питання:

- про проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй щодо врахування окремих пропозицій при прийнятті Політичної Декларації з питань туберкульозу для Наради високого рівня з туберкульозу Генеральної Асамблеї ООН  (реєстр.№8170, н.д.С.Кіраль).

Результати голосування: одноголосно.

 

 

 1. СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Національного агентства України з питань державної служби Ващенка К.О. щодо можливості оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад в Апараті Верховної Ради України.

Виступили: Ващенко К.О., Заліщук С.П., Гузь І.В., Тарасюк Б.І.,

Вовк В.І., Гопко Г.М.

 

УХАЛИЛИ: З огляду на те, що конкурси на зайняття вакантних посад  в Апараті Верховної Ради України не проводяться у зв’язку з неузгодженістю позицій  відповідних підрозділів Апарату ВРУ з Національним агенством України з питань державної служби у питанні організації та порядку проведення конкурсу, звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням, в межах компетенції, вжити необхідних заходів щодо відновлення оголошення та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад в Апараті ВРУ та прискорення вжиття заходів відповідними підрозділами Апарату ВРУ з метою узгодження позицій з Національним агенством України з питань державної служби.

Результати голосування: одноголосно.

 

 2-3. СЛУХАЛИ: Про проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації, їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи.

Про проект Постанови про Заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України - Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Виступили: Гузь І.В., Луценко І.С., Тарасюк Б.І., Вовк В.І., Шевченко М.О.,

Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: 1) Враховуючи те, що згадані вище проекти постанов стосуються врегулювання одного і того самого питання, але містять різні підходи, застосування яких у подальшому матиме різні правові наслідки, звернутися до керівників депутатських фракцій, народні депутати від яких були ініціаторами зазначених проектів постанов Верховної Ради України з пропозицією оперативно провести відповідні консультації та знайти загальне бачення і напрацювати єдиний підхід з порушеного питання для подальшого винесення на голосування Верховної Ради України.

2) До участі у таких консультаціях від Комітету уповноважити  народного депутата України, заступника Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Тарасюка Б.І.

Результати голосування:

«за» - 5;

«проти» - 0;

«утрималось» - 1.

 

 3. СЛУХАЛИ: Про проект  Постанови про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Nord Stream 2" та монополії Російської Федерації на газових ринках світу.

Виступили: Саєнко С.В., Тарасюк Т.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Ради України прийняти зазначений проект Постанови за основу та в цілому  із врахуванням позиції Міністерства закордонних справ та наступних правок, запропонованих Комітетом:

1) у текстах Постанови і Звернення слова "Nord Stream 2" замінити словами "Північний потік 2", привівши їх тексти у логічну відповідність із цією правкою;

2) у абзаці четвертому тексту Звернення після слів «отримає контроль над обсягом і ціною» слово всього виключити;

3) у абзаці шостому тексту Звернення слова «журналістів і громадських активістів» виключити.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Міністра економічного розвитку та торгівлі України Микольської Н.Я. щодо експорту металопродукції до США.

Виступили: Гузь І.В., Вовк В.І., Луценко І.С.,Микольська Н.Я.,

Тарасюк Т.І., Заліщук С.П., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Надіслати звернення від Комітету ВРУ у закордонних справах до відповідних представників Конгресу США з проханням надання підтримки у виключенні України зі списку країн, на яких поширюється нещодавно запроваджене мито на сталь.

 Результати голосування: одноголосно.

 

 5. СЛУХАЛИ: Про проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй щодо врахування окремих пропозицій при прийнятті Політичної Декларації з питань туберкульозу для Наради високого рівня з туберкульозу Генеральної Асамблеї ООН.  

Виступили: Кіраль С.І., Заліщук С.П., Тарасюк Т.І., Вовк В.І., Гузь І.В.,

Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Враховуючи специфіку зазначеного вище проекту Постанови, повернутися до його розгляду на засіданні Комітету після надання висновків Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України.

Результати голосування: одноголосно.

 

 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Заяви  Голови Верховної Ради України, Голови Парламенту Грузії та Голови Парламенту Республіки Молдова “Про створення Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України, Парламенту Грузії та  Парламенту Республіки Молдова” та Статуту цієї Асамблеї.

Виступили: Тарасюк Б.І., Гопко Г.М.

  УХВАЛИЛИ: 1) Підтримати текст згаданої вище Заяви, а також  доцільність підписання Статуту з метою створення трьохсторонньої Міжпарламентської Асамблеї базуючись на спільних інтересах, цінностях, а також викликах, які постали перед Україною, Грузією та Молдовою.

2) Звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням дати доручення Головному юридичному управлінню Апарату Верховної Ради України здійснити необхідну юридичну експертизу проекту Статуту Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України, Парламенту Грузії та Парламенту Республіки Молдова, а Управлінню забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України узгодити тексти документів з грузинською та молдавською сторонами дипломатичними каналами.

Результати голосування: одноголосно.

 

7. СЛУХАЛИ: Про запрошення взяти участь у Глобальній парламентській конференції (ГПК) Парламентської мережі з питань Світового банку і МВФ з 16 по 17 квітня 2018 року у м.Вашингтон (Сполучені Штати Америки).

 

УХВАЛИЛИ: Враховуючи тематику вказаного заходу вважати участь українських парламентарів у цій конференції доцільною в рамках виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2018 рік  та рекомендувати Голові ВРУ сформувати делегацію з голів профільних комітетів Верховної Ради України з питань економічної політики, з питань  промислової політики та підприємництва та з питань фінансової політики та банківської діяльності, або їх заступників.

Результати голосування:

«за» - 5;

«проти» - 0;

«утрималось» - 1. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про формування групи спостерігачів від ВРУ до Азербайджанської Республіки для спостереження за президентськими виборами на прохання Спікера Парламенту Азербайджану.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Голові ВРУ направити спостерігачами від українського парламенту для спостереження за президентськими виборами в Азербайджані народного депутата України, керівника депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Азербайджанською Республікою Курячого М.П. та народного депутата України, члена  Постійної делегації ВРУ у ПА ГУАМ Медуницю О.В.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про пріоритети міжпарламентської співпраці ВРУ на 2018 рік з огляду на реалії та виклики сьогодення.

Виступили: Гузь І.В., Тарасюк Б.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на наступне засідання Комітету.

 

 

Голова Комітету                                                            Г.ГОПКО

 

 

Секретар Комітету                                                        О.ПРИСЯЖНЮК