Діяльність Комітету

Міжпарламентські групи дружби

12 лютого 2018, 12:16

Протокол засідання Комітету №109

Протокол №109

від 06.02.2018

м.Київ, вул.Грушевського, 5, кулуари, 2 поверх

о 10.15

 

 Комітету у закордонних справах

Головував:  Голова Комітету  Гопко Г.М.

 Присутні: Вовк В.І., Гузь І.В., Тарасюк Б.І., Присяжнюк О.А.,

                  Заліщук С.П., Льовочкіна Ю.В., Луценко І.С.

      

Відсутні: Ар’єв В.І., Ларін С.М.

 

 Порядок денний та запрошені на засідання Комітету:

1. Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Президента, Сейму та Сенату Республіки Польща (реєстр.№7551, н.д. А.Іллєнко, А.Білецький, Ю.Левченко та інші).

Іллєнко Андрій Юрійович – народний депутат України.

2. Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів (реєстр.№7553, н.д.Б.Тарасюк, Г.Гопко, І.Подоляк та інші).

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Президента, Сейму та Сенату Республіки Польща (реєстр.№7551, н.д. А.Іллєнко, А.Білецький, Ю.Левченко та інші).

Виступили: Іллєнко А.Ю., Гопко Г.М. Тарасюк Б.І.

 

УХВАЛИЛИ: З огляду на те, що зазначений вище проект Постанови  не набрав голосів на свою підтримку («за» - 2, «проти» - 3, «утрималось» - 3)  рекомендувати  Верховній Раді України відхилити його.

 

 2. СЛУХАЛИ: Про проект Постанови про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів (реєстр.№7553, н.д.Б.Тарасюк, Г.Гопко, І.Подоляк та інші).

Виступили: Гопко Г.М. Тарасюк Б.І., Вовк В.І., Льовочкіна Ю.В.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови за основу і в цілому та затвердити текст Заяви Верховної Ради України у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з розслідування злочинів проти польського народу з такими змінами та доповненнями:

-        у абзаці третьому слово «усіх» видалити;

-        у абзаці п’ятому слова «традиційно дружніми» та «лежить в» видалити, а після слів «українським і польським народами» вставити слово «слугує»;

-        в кінці абзацу п’ятого додати таке речення: «Найбільшу тривогу викликають наслідки таких дій для європейської єдності і зміцнення фронту протидій російській агресії»;

-        у абзаці шостому:

·           перше речення викласти у такій редакції: «Занепокоєння викликає і той факт, що розгортання антиукраїнських настроїв та створення атмосфери тиску і залякування здатне безпосередньо вплинути на права і свободи майже мільйона українців, які сьогодні є трудовими мігрантами на території Польщі і таким чином сприяють її економічному розвитку.»;

·           у третьому реченні після слова «демонстративні» вставити слова «та системні»;

-        у абзаці сьомому після слів «фактів історії,» вставити слова «застосування щодо всіх принципу».

 Результати голосування:

«за» - 7;

«проти» - 1;

«утрималось» - 0.

 

Голова Комітету                                                           Г.ГОПКО

 

Секретар Комітету                                                        О.ПРИСЯЖНЮК