17 вересня 2021, 12:03

Стенограма засідання Комітету 08.09.2021

СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 

08 вересня 2021 року

Веде засідання голова Комітету МЕРЕЖКО О.О.

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Починаємо засідання нашого комітету. Будь ласка, перед вами є порядок денний. Подивіться, і чи будуть...

Перше. Перекличку немає сенсу робити, тому що... (Шум у залі) А я вже звик до того, що в режимі онлайн у нас.

Тоді, якщо будуть якісь зауваження або пропозиції стосовно змісту порядку денного, прошу висловлюватися.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Тоді приймаємо порядок денний в тому виді, який... А, єдина пропозиція, це стосується пункту 3, про внесення змін до положення про постійну делегацію Верховної Ради. Я спілкувався з Марією Сергіївною, тобто пропонується відкласти це питання на  наступне засідання.

Марино Олегівно, теж брали участь в цій дискусії?

 

БАРДІНА М.О. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніхто не проти цієї пропозиції. Тобто ми це переносимо питання на наступне засідання і приймаємо в тому вигляді, в якому зараз є порядок денний. Ніхто не проти. Тоді можемо переходити безпосередньо...

 

ЯРЕМЕНКО Б.В.  Ми тільки це переносимо,  чи  й  четверте, де доповідач Марія…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, четверте – ні. Я говорив з Олексієм Олексійовичем, він пояснив мені ситуацію, йдеться про те, щоб провести засідання. Тоді ми можемо переходити безпосередньо до розгляду порядку денного.

І перше питання. Про проект Закону про денонсацію Європейської конвенції про насильство на неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів.

Я прошу до слова державного секретаря Міністерства молоді та спорту Олексія Юрійовича Перевезенцева. Будь ласка.

 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ О.Ю. Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати. Ми з денонсації починаємо? Це ж пов'язаний законопроект з ратифікацією, це три проекти... Можна я одразу по трьох проектах буду доповідати? (Шум у залі) О'кей.

На ваш розгляд вноситься законопроект по денонсації Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів і, зокрема, футбольних матчів. Він розроблений з метою виконання вимоги статті 16 конвенції. Це конвенція, яка пропонується до ратифікації, відповідно до якої кожна держава, яка прагне ратифікувати конвенцію, зобов'язана денонсувати попередню конвенцію з цього приводу.

 

_______________. (Не чути)

 

ВАСИЛЕНКО О.І. Так, є певне застереження до частини другої законопроекту. Оскільки законопроект пропонує Верховній Раді дати безпосередньо доручення Міністерству закордонних справ вжити заходів відповідно до Закону про міжнародні договори. Ну, так досить цікаво це звучить.

Відповідно до 85 статті Конституції України Верховна Рада не наділена повноваженням надавати доручення безпосередньо міністерствам та будь-яким іншим центральним органам виконавчої влади, а натомість лише здійснює контроль за діяльністю Кабміну. Аналогічної думки притримується і Головне науково-експертне управління Верховної Ради.

Тому пропонуємо підтримати проект про денонсацію з пропозицією виключити частину другу, яка є по суті неконституційною.

Крім того, стаття 26 Закону про міжнародні договори вже містить зобов'язання Міністерства закордонних справ повідомити інші сторони про припинення або зупинення будь-якого міжнародного договору України.

Тобто, щоб не створювати юридичний прецедент, який по суті суперечить Конституції, в певній мірі. Пропонуємо комітету отакий от вихід з ситуації.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.

Колеги, як ви, згодні з такою пропозицією – усунути цю частину? Добре. Тоді ми приймаємо консенсусом рішення і я можу поставити на голосування цей проект закону.

Колеги, хто за те, щоб підтримати і рекомендувати Верховній Раді прийняти Закон про денонсацію Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів.

Хто – за? З пропозицією вилучити, так. За? Хто – проти? Хто – утримався? Одноголосно. Дуже дякую.

Переходимо тоді до наступного, до другого питання порядку денного – про проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. І я прошу до слова Олексія Юрійовича. Будь ласка.

 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ О.Ю. Законопроект розроблений відповідно до Закону про міжнародні договори та положень цієї конвенції. Метою законопроекту є участь України в багатосторонньому міжнародному механізмі забезпечення комплексного підходу до питань безпеки, захисту та належного рівня обслуговування під час проведення футбольних матчів та інших спортивних заходів шляхом налагодження ефективної взаємодії між усіма зацікавленими суб'єктами, залученими до їх організації.

Прийняття цього законопроекту забезпечить створення всеохоплюючого механізму гарантування безпеки, правопорядку та належного рівня послуг під час проведення масових спортивних заходів, посилить міжвідомчу взаємодію у цьому напрямі, також сприятиме впровадженню в Україні кращих європейських практик організації як футбольних матчів, так і інших спортивних заходів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.

Запитання з боку народних депутатів будуть?

 

ЯРЕМЕНКО Б.В. Тут багато теж зауважень з боку Апарату Верховної Ради… (Не чути)

 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ О.Ю. Є, дійсно, зауваження Головного науково-експертного управління щодо змісту відповідного застереження.

Зокрема, застереження стосується того, що Україна утримується від зобов'язань щодо запровадження системи ліцензування, сертифікації та регламентів стадіонів зазначених в положенні пункту 2 статті 5 конвенції.

У нас відсутня система ліцензування спортивних споруд. На сьогоднішній день в Україні сертифікація спортивних споруд та затвердження відповідних регламентів здійснюється відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій.

Так, зокрема, Регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу Українською асоціацією футболу, він розроблений відповідно до правил та регламентів ФІФА та УЄФА. Тобто це створення зайвої регуляції фактично в запроваджені системи сертифікації на державному рівні. На сьогоднішній день саморегулівні організації такі, як Федерація футболу, вони виконують ці функції і відповідно сертифікують стадіони згідно з міжнародно визнаними стандартами. Це перше зауваження.

Друге зауваження стосується механізму набуття чинності конвенції. Зокрема, звертає ГНЕУ увагу на те, що там утвориться відповідний правовий вакуум у зв'язку з денонсацією конвенції і не набуттям чинності конвенції, яка пропонується до ратифікації. Ми погоджуємося з цими зауваженнями і вважаємо за доцільне внести відповідні там зміни до законопроекту про денонсацію.

Також є зауваження щодо термінології, ми з ними не зовсім згодні. Ви знаєте, що міжнародно-правові документи, вони містять, як правило, універсальне визначення термінів. Зауваження ГНЕУ стосується терміну "національна команда" та "професійні футбольні клуби".

В національному законодавстві ці терміни визначені, зокрема, в статі 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" визначено термін "національні збірні  команди", статтею 9 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"; визначено термін "спортивні клуби";  38 статтею цього ж закону визначено термін "професійний спорт".

Що стосується клубів, на сьогоднішній день у нас регламент з атестації футбольних клубів професіональної футбольної ліги, затверджений виконкомом Української асоціації футболу, визначає термін "клуб" та "професійний клуб". Клуб – це юридична особа із статусом суб'єкта господарювання, створена з метою участі в змаганнях з футболу під егідою або санкціонована Федерацією футболу України. Клуб, що має атестат на право участи в чемпіонаті з футболу серед професійних футбольних клубів України, – це професійний клуб. Всі інші клуби вважаються аматорськими.

Це якщо коротко по зауваженнях ГНЕУ.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Я хотів би попросити Олега Ігоровича теж прокоментувати, оскільки є позиція секретаріату. Вона теж перед вами, але будь ласка.

 

ВАСИЛЕНКО О.І. Насправді історія з цією конвенцією має продовження зараз, це вже третій розгляд у комітеті цієї конвенції. Перші два рази вона поверталася без розгляду чи відкликалася суб'єктом законодавчої ініціативи з метою доопрацювання. Як результат зараз ми бачимо нарешті у ратифікаційному законопроекті з'явилося застереження до статті 5, а також щодо тимчасово окупованих територій, про які наголошував ще комітет восьмого скликання. Але так і не знайшли відображення інші зауваження, а саме: зауваження щодо термінології.

На жаль, я не погоджуюся з представником Мінспорту, оскільки всі ці терміни відсутні в законодавстві України. І ті приклади, які він наводить, вони в статутах суб'єктів господарювання, які не яким чином до державних органів відношення не мають. А конвенція – це міжнародний договір, який потім стане частиною національного законодавства вищої юридичної сили. Тобто по суті питання термінології так і не вирішено. Це по-перше.

По-друге, стаття 7 конвенції, стаття 7-а і 11-а конвенції дуже чітко визначають такі моменти, що національна законодавча та нормативно-правова база повинна чітко визначати, яка організація відповідає за ініціювання, контроль та оцінку результатів навчань з надзвичайних ситуацій. І в законопроекті ми не бачимо визначення цього органу, який відповідає саме за ці навчання міжнародного характеру і відповідає за вирішення всіх ситуацій надзвичайного характеру.

По-друге, стаття 11 каже нам, що сторони створюють або визначають Національний футбольний інформаційний пункт у системі Національній поліції і письмово повідомляють про назви і контактні дані свого пункту і будь-які подальші зміни, пов'язані з цим пунктом. Тобто цьому пункту приділяється у конвенції, напевно, більше половини статей діяльності цього пункту.

Так, наприклад, це пункт здійснює збір доказів злочинної діяльності та обмін такими доказами з компетентними органами, відповідальними за судове переслідування. Тобто по суті це передача проваджень в адміністративних кримінальних справах.

Потім цей пункт забезпечує притягнення… здійснює збір інформації та забезпечує притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення за кордоном або в країні, де було вчинено правопорушення, або в країні постійного їх проживання і громадянства. І за поданням цього пункту пропонується обмежувати право виїзду громадян за кордон. По суті… А також обмін персональними даними і таке інше.

Як показує практика, такі пункти, це центральні органи в нашому законодавстві вони називаються, визначаються законодавчо. Можна подивитися, більше половини конвенцій Ради Європи завжди мають центральний орган, який в країні відповідальний за ті чи інші повноваження, щодо яких, по суті, приймається чи підписується конвенція.  В законопроекті центральний орган в системі Нацполіції відсутній. Тим більше, що більшість завдань, які конвенція покладає на поліцейські органи,  віднесені до компетенції прокуратури. Тобто це потребує ще певних змін у законодавстві. Крім того, що визначення центрального органу, то потребуються ще певні зміни до законодавства. Ну, в принципі, отак.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Тобто, наскільки я розумію, коли ми ратифікуємо новий договір, то треба, разом з тим, представити згідно Закону про міжнародні договори імплементаційне законодавство, так? Ну, в ідеалі принаймні, така норма.

І питання у мене до Олега Ігоровича і одночасно до Олексія Юрійовича: чи можливо усунути ці недоліки, скажімо так? Що зробити в цій ситуації?

 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ О.Ю. Олександр Олександрович, прохання підтримати законопроект в цій редакції.

Ну, по-перше, я не погоджуюсь з представником секретаріату. Є подвійна практика. Не обов'язково визначати відповідальний орган за виконання в самому законі.

По-перше, Національний футбольний інформаційний пункт, він створений ще згідно з розпорядженням Кабміну у 2009 році під Чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Тому говорити про те, що відсутній цей орган, це не відповідає дійсності. На сьогоднішній день також нормативи….

По-друге, якщо ви наполягаєте, щоб ми в законодавчому акті визначили відповідальний орган, а не просто нотифікували Раду Європи про те, хто відповідає за реалізацію цих конвенцій, ну, ми тоді будемо вносити зміни до цього законопроекту.

Але прохання його все ж таки підтримати. Ми дуже великий шлях пройшли при підготовці цих законопроектів. Я дуже вас прошу підтримати законопроект в цій редакції.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Юрійович, а як бути з проблемою термінології? Тобто відсутність єдиної термінології.

 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ О.Ю. Я під час свого виступу зазначив, що насправді термінологія ця присутні в законодавстві. Якщо ми вважаємо документи саморегулівної організації… У нас регулює всю діяльність, пов'язану з футболом, Українська асоціація футболу. Там чітко визначено, що таке професійний клуб.

Зараз ми працюємо над вдосконаленням основного Закону профільного "Про фізичну культуру і спорт". І також там будуть відображені відповідні позиції, які стосуються діяльності професійних клубів вже на рівні закону.

Але на сьогоднішній день регуляції є, ми ж законодавство поділяємо не тільки там на закони, нормативно-правові акти, підзаконні акти, а також і на технічні регламенти, на різні регуляції, які в тому числі на сьогоднішній день загальна тенденція, ми все передаємо. У спорті у нас експерименти по автономії федерацій, по автономізації їхніх функцій, які фактично їм делегує держава. Це і боротьба з маніпуляціями у сфері спорту, і антидопомінгова діяльність, і так далі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, Богдане Васильовичу.

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Богдан Васильович, а потім Олег Ігорович.

Богдан Васильович, будь ласка.

 

ЯРЕМЕНКО Б.В. …апарату міністерства оцінити ризики міністерства …………,  якщо ми …(Не чути)

 

ВАСИЛЕНКО О.І. Дозвольте я…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олег Ігорович.

 

ВАСИЛЕНКО О.І. По-перше, я хочу сказати таке, що розпорядженням Кабміну, яким створено цей пункт при поліції у 2009 році, це чудово. До речі, да, цього розпорядження так ніхто і не знайшов, але по факту. Нотифікувати депозитарій, а саме Раду Європи може лише МЗС, а не Мінспорту. І для того, щоб писати ноту в Раду Європи, депозитарій, МЗС повинна мати правові підстави, а правовою підставою про визначення окремого підрозділу в рамках МВД чи Нацполіції може лише закон. Саме таким чином визначалися окремі підрозділи Конвенції Ради Європи про кібербезпеку, Конвенції про викрадення, Конвенції про сексуальну експлуатацію, про правову допомогу у цивільних справах, про правову допомогу в кримінальних справах, про передачу засуджених осіб, про екстрадицію і таке інше. І ще можу перечислити 27 чи 28 конвенцій.

Тобто правовими підставами для направлення вербальної ноти із зазначенням конкретної установи, яка може здійснювати свою правову діяльність на міжнародній арені, представляти України в усіх організаціях і країнах-партнерах, здійснювати обмін правовою інформацією, збирати доказати, передавати докази, це процесуальні документи, це права людини в першу чергу, оскільки будь-які докази містять персональні дані, це дані про особу, тобто всі ці дії будуть здійснюватися в рамках кримінальних проваджень чи адміністративних проваджень, які вже будуть порушені.

І якраз з цього виходить відповідь на питання Богдана Васильовича. Якщо в такому вигляді ратифікувати цю конвенцію, вона буде працювати десь процентів на 35, тобто формально ми (Не чути)  взяті на себе міжнародні правові зобов'язання. І працювати вона буде процентів на 35, може, на 40. Але коли будь-яка країна, вірніше, контактний пункт країни будь-якої учасниці цієї конвенції звернеться до України з проханням: а задокументуйте, будь ласка, діяльність там такого-то Джона Сміта, який їде на ваш матч, для того, щоб його в подальшому... тому що він там готує якусь провокацію, наприклад, для того, щоб його в подальшому притягнути до відповідальності. То наші правоохоронні органи не будуть мати правових підстав ні відповідно до Адміністративного кодексу процесуального, ні до Кримінального процесуального кодексу щодо документації такого правового порушення, збору такої доказової бази та передачі в країну його перебування. Тобто по суті наші органи будуть не функціонувати в рамках цієї конвенції, не виконувати функції, які на них покладаються цією конвенцією, ну, і відповідно Україна взяла на себе зобов'язання виконувати ці функції. В принципі, якось так.

 

ЯРЕМЕНКО Б.В.  (Не чути)

 

ВАСИЛЕНКО О.І. Тому що вони можуть документувати скоєння злочину, але не можуть передати його. Передати не зможуть. Кримінальний процесуальний кодекс і Кодекс про адміністративне судочинство не містять таких повноважень Національної поліції. Він містить такі повноваження лише у Генеральної прокуратури, і не в рамках цієї конвенції, а в рамках іншої конвенції про передачу провадження у кримінальних справах лише. Якщо Національна поліція Нідерландів звернеться до Національної поліції України в рамках цієї конвенції як інструменту міжнародно-правового, то наші органи не зможуть їм нічого відповісти, а лише ці провадження будуть складати собі під стіл.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.

 

ВАСИЛЕНКО О.І. Ну, а якщо вони нададуть відповідь, будь-який адвокат розмаже їх по всіх стелях. І в Європейський суд з прав людини знову ж буде до нас черговий позов щодо недотримання основоположних прав і свобод людини і громадянина. Якось так.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Олексій Юрійович, ви бажаєте щось додати?

 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ О.Ю.  Олександр Олександрович, ну, я вважаю, що, по-перше, Розпорядження Кабміну № 1330 від 11 листопада 2009 року – створено цей пункт. Я взагалі не бачу проблем.

Ми, по-перше, визначимо в тій же постанові, яка у нас регламентує відповідальність органів влади за конвенційні органи, за участь у міжнародних організаціях, Національну поліцію. Якщо ви наполягаєте, ми можемо, звичайно, підготувати ще там зміни до закону з визначенням цього органу. Але насправді мені здається, що в такому вигляді цей законопроект може бути підтриманий і буде працювати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Колеги, як ви вважаєте, які варіанти у нас?

 

НЕСТЕРЕНКО Л.О. Перший шлях. Відкликається і доопрацьовується.

Інший шлях.  (Не чути) Як уже сказав представник міністерства… що там справді буде вакуум, і треба вносити зміни в Закон про денонсацію.

Але це ж робота міністерства… (Не чути) Відповідно інший шлях – це зараз приймати, а через певний час …(Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А чи можемо...  Ну, це… другий варіант, він більш такий  ліберальний, так, і гуманний, я би сказав. Але питання, чи можна гарантувати якимось чином, і це питання до Олексія Юрійовича, гарантувати, що будуть такі зміни відповідні зроблені?

 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ О.Ю.  Олександр Олександрович, ну, звичайно, ми виконаємо ваше доручення і рішення…

 

_______________.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто, колеги, ситуація з'ясувалася. У нас є два варіанти, так, наскільки я розумію. Як ви вважаєте, які з цих варіантів… 

Будь ласка.

 

ВАСИЛЕНКО О.І.  Так, три рази відкликали, так можна і четвертий. З 2017 року зауваження не змінюються насправді. Все  те ж саме – 17-й, 18-й, 20-й, 21-й. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, будь ласка.

 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ О.Ю.  Законопроект внесений же Президентом, це Президент буде відкликати законопроект. (Шум у залі) Ну, Президент Зеленський.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, це вагомий аргумент. Це ви використовуєте навіть таку  заборонену зброю для переконання.

А за що голосувати, Ірино Володимирівно, за який варіант? Що ви пропонуєте?

 

_______________.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чесно кажучи, я теж. Це про життя.

Ірино Володимирівно, у вас є якась пропозиція? Це перший раз в житті…

Ну, Григорій Михайлович, ви, напевно, вболівальник – так? Ви можете тільки запропонувати… (Шум у залі)

А що б ви запропонували? …(Не чути) Це теза Гегеля, що дійсне – то розумне, що  розумне – то дійсне.

(Загальна дискусія)

Добре, колеги. Тоді, я розумію, є два варіанти і я кожен з них ставлю на голосування,  і голосуйте згідно зі своїм сумлінням і своїм розумінням правди і істини. Перший варіант – це направити суб'єкту законодавчої ініціативи…

 

НЕСТЕРЕНКО Л.О. Рекомендувати суб'єкту відкликати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рекомендувати суб'єкту відкликати.

 

НЕСТЕРЕНКО Л.О. І доопрацювати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Я ставлю на голосування…

 

_______________. Що ми відкладаємо розгляд цього питання, рекомендуємо відкликати і доопрацювати. Я хочу наголосити одне питання … (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка цікава юридична колізія. Я дуже люблю такі ситуації. (Загальна дискусія)

 Тобто ми денонсували і виявляється правовий вакуум, тобто лакуна. І якщо ми не… То тут як би ми не зробили – буде погано, я так розумію.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Святослав Андрійович, будь ласка.

 

ЮРАШ С.А. Є такий мультик "Астерікс і Обелікс", там є прекрасний епізод про те, як вони ідуть отримувати юридичні форми. Потрапляють вони в будівлю і там бігають в цій будівлі, і вони їх там посилають, а там А, Б, а там 1, 2, а там Z, а там цей поверх, там дозвіл і так далі. Суть якого в тому, що створення процедур задля процедур –  це ідіотизм. І для цього, я розумію, що треба процесам давати іти вперед і коли проблеми виникають, їх вирішувати. Можна все продумувати, але знову ж таки впевненість міністерства дає мені впевненість в тому, що Президент не випадково це підтримав і треба дати рух цьому ділу, а потім вирішувати проблеми, які згадані секретаріатом, по принципу надходження.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Тобто ви підтримуєте другий варіант, другу пропозицію.

Добре. Давайте тоді...

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так.

Перше. Давайте переходимо в режим стан голосування, як кажуть в наукових дисертаційних радах.

Ставлю на голосування першу пропозицію стосовно того, щоб рекомендувати суб'єкту законодавчої ініціативи відкликати. Хто за цю пропозицію? (Шум у залі) На доопрацювання.

 

НЕСТЕРЕНКО Л.О.  7 – за.

(Загальна дискусія)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це рекомендація. Наскільки вона обов'язкова, це...

А може, вдасться все-таки якось дати час, щоб колеги підготували...

 

_______________. Я так розумію,  питання в тому, щоб його відкликати. Колеги не хочуть йти на процедуру відкликання. Наскільки  я розумію, процедура, мабуть, складна, чи то в юридичному   плані, чи то … (Не чути), чи то в політичному плані.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На превеликий жаль, ми вже прийняли рішення, проголосували. Може, це й помилкове рішення, але ми його прийняли. Процедура... (Шум у залі) На жаль, на превеликий жаль... Так, тут вони не завжди збігаються.

 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ О.Ю. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексію Юрійовичу, рішення прийняте таке, але я сподіваюся, незабаром побачити вас знову в нашому комітеті, будемо вас підтримувати. Дуже вам дякую.

 Колеги, переходимо до... Третє питання в нас не стоїть на порядку денному, його вилучили, перенесли, точніше, на наступне засідання. Переходимо до четвертого питання в порядку денному про проведення засідання комітету ПАРЕ з питань міграції біженців і переміщених осіб в Україні, а точніше в Одесі. Я, якщо з вашого дозволу, дам невеличке пояснення, тому що спілкувався безпосередньо з Олексієм Олексійовичем і, може, Ірина Володимирівна мене поправить.

Йдеться про наступне. Йдеться про те, що як член делегації ПАРЄ Олексій Олексійович запропонував, я так розумію, неофіційно, неформально керівництву міграційного комітету ПАРЄ і підкомітету з питань діаспори провести засідання в Одесі.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, все одно. Справа в тому, що Олексій Олексійович, це член вашої фракції, тому…

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто він більш наш, ніж ваш.

(Загальна дискусія)

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки додам, що я говорив з ним і я запропонував дійсно, якщо ми пропонуємо приїзд наших колег і проведення такого засідання, можна завжди повести їх і показати адміністративний кордон з Кримом, щоб вони… Тому що ми їздили нещодавно з колегами і це справляє велике враження.

Григорій Михайлович, будь ласка.

 

НЕМИРЯ Г.М. Колеги, є маленька проблема з цим, но можна знайти рішення.

Справа в тому, що членами цього Комітету з питань міграції, біженців і переміщених є чотири російських депутати, два сенатори: Валерій Пономарьов і сенатор Бєлан Хамчієв, і два члени Державної Думи – Віра Ганжа від Компартії і Максим Кудрявцев від "Единой России". Всі вони були в Криму, безумовно, всі вони голосували і так далі. Більш того, вони були авторами проекту резолюції ПАРЄ про порушення прав національних меншин разом з угорцями і деякими сербами. Як би бачите вирішення цього питання?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

НЕМИРЯ Г.М. Особливо з відвіданням адміністративного кордону.

 

_______________.  (Не чути)

 

НЕМИРЯ Г.М. Вибачте, Ірина, ніколи комітет не підтримає таке, тому ... (Не чути)  звертатись. Але я думаю, вони в "чорних" списках ці люди. Тобто вони, навпаки, можуть скористатися тим, вони  влаштують театр. Коли вони приїдуть, їх не пустять. І в знак солідарності з ним деякі... а є деякі члени цього комітету, які, за моєю інформацією, які співчувають, більше того, були співавторами цієї резолюції про порушення прав нацменшин. Йдеться про угорців і таке інше. Будь-яке рішення, воно має наслідки.

Моє питання. Чи пропрацьовані були наслідки в такому випадку? Безумовно, якщо ми приймемо і звернемося, ще негарантовано, що це буде запрошення прийнято. Але якщо воно буде прийнято, то не вийде, що благими намерениями дорога в ад і все?  

 

_______________.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … я бачу, ви хочете виступити, пояснити.

 

ЯРЕМЕНКО Б.В. Ні-ні. Я не бачу ніяких проблем. Кожен на свій ризик подорожує світом … (Не чути) Вони не є для нас сенаторами …(Не чути) Тому я не бачу ніяких… Але нав'язувати міжнародній організації свої умови проведення заходів…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так.

Ну, а питання імунітету? Як члени делегації все-таки вони мають якийсь імунітет.

 

_______________.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Але ж в даному випадку вони не сенатори, вони – члени  комітету, тобто міжнародної організації. (Шум у залі)

 

_______________.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Святослав Андрійович, ви хотіли висловитися?

 

ЮРАШ С.А. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, у нас питання просте: запрошувати чи не запрошувати…

(Загальна дискусія)   

Як,  перепрошую, коректніше сформулювати? Так просто, тобто підтримуємо ініціативу...

 

_______________. (Не чути)

 

ГЕРАЩЕНКО І.В. Я ж про це сказала, що ми підтримуємо ініціативу, але звертаємо увагу шановного … (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді... Колеги, як краще і коректніше сформулювати це, щоб поставити на голосування. Підтримати ініціативу депутата Гончаренка з урахуванням того... чи звернувши при цьому увагу на те, що до складу цієї делегації можуть входити представники Росії. Якось так, чи...?

(Загальна дискусія)

 

НЕМИРЯ Г.М. Очевидно, мова йде про те, що ми можемо поінформувати просто напряму про рішення Верховної Ради... Постанова Верховної Ради про невизнання результатів виборів … (Не чути) Просто ми погоджуємося, що … (Не чути) і принагідно інформуємо, що прийняте таке рішення.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це дуже приємно і мило з вашого боку.

(Загальна дискусія)

 

ЯРЕМЕНКО Б.В.  Питання статусу імунітетів – важливе питання. Ми можемо натякнути у своїй відповіді Раді Європи, що … існують. Але питання персональної відповідальності – це персональне…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І остаточне запитання стосовно формулювання. Підтримати ініціативу народного депутата Гончаренка О.О. з урахуванням чи, звернувши увагу, так?

(Загальна дискусія)

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розпорядження?

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Запрошення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запрошення.

 

_______________. Запрошення, звернувши в ньому увагу на прийняту постанову… (Не чути)

 

_______________.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді, колеги, можна в такому формулюванні ставити на голосування. Тоді я ставлю на голосування.

Хто за те, щоб підтримати? Хто – проти? Хто утримався? Двоє. Двоє колег утрималося, так? (Шум у залі) Все. Рішення прийнято. Дуже дякую.

І наступне питання про зміни у складі виконавчого комітету Національної парламентської групи в МПС. Лист голови депутатської фракція політичної партії "Голос" Ярослава Железняка.

Будь ласка.

 

_______________. Голосувати "за" і все.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще принципово важливе питання, ми маємо... Я тоді одразу поставлю це питання, поки ми не втратили кворум. Йдеться про те, що нам треба усунути потенційну колізію, пов'язану з тим, що ми прийняли рішення підтримати денонсацію, але не прийняли рішення... Тому я пропоную проголосувати за те, щоб це рішення... можна сказати, повернутися до розгляду першого питання і прийняти трошки інше формулювання. (Шум у залі) Почекати, так, тобто з денонсацію до моменту ратифікації. Тобто так...

 

ГЕРАЩЕНКО І.В.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відкласти.

 

ГЕРАЩЕНКО І.В.   (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, чому б ні. Ні, не можна?

 

_______________. (Не чути) … краще дати нам можливість не вносити …(Не чути)

Розумієте? Це дасть можливість… (Не чути)

(Загальна дискусія)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так-так. А формулювання тоді … (Шум у залі)

Хто за те, щоб повернутися до розгляду? Одноголосно.

І одразу, щоб дозволити секретаріату… (Шум у залі)

Одноголосно. Одноголосно. Ніхто не проти? Ніхто?

Добре. Ми  вирішили це питання. Колеги, дуже дякую.

Тоді переходимо до передостаннього. Ні, тут декілька… В нас останнє питання… ну, "Різне", а перед тим ще буде питання Ірини Володимирівни, до речі, про… (Шум у залі)

Так, поки є кворум, про участь народний депутат Ірини Володимирівни Геращенко міжнародному форумі, глобальний форум у місті Рейк'явік "Жінки-лідери 2021" у період з 8-го по 10 листопада 2021-го.

Ірина Володимирівна, будь ласка. Яку допомогу ви потребуєте з боку комітету?

 

ГЕРАЩЕНКО І.В. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це міняє справу. (Шум у залі)

(Загальна дискусія)

Ви хочете висловитися, так?

(Загальна дискусія)

Колеги… (Шум у залі)

Святослав Андрійович.

 

ЮРАШ С.А.  Хоч і пані Ірина регулярно не давала моїм амбіціям і рекомендаціям щодо поїздок моїх же колег реалізовуватися, я принципово підтримую це рішення.

 

ЯРЕМЕНКО Б.В. … а зараз ви зрівнялися у віці…

 

ЮРАШ С.А.  Я про те, що я принципово підтримую це рішення, тому що вважаю, що дипломатія – це дипломатія, і треба давати можливість людям представляти країну, а не змушувати їх прохачами бути до бізнесу чи до інших гравців.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

ЮРАШ С.А.  …Тому я завжди за ці історії –  за футбол, за поїздки пані Ірини, за будь-що інше.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді є конкретна пропозиція, і я ставлю на голосування.

Хто за те, щоб підтримати пропозицію Святослава Андрійовича.

Хто – за? Хто – проти? Хто – утримався? Ну, оскільки конфлікт інтересів, я так розумію, просто не голосували. Тобто рішення прийнято.

І ми встигаємо чи ні?

 

_______________. Що саме?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Встигаємо, так, є кворум? Да, давайте… А Железняк?

Давайте, хто за те, щоб підтримати…

 

_______________. А що підтримати?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Железняка.

(Загальна дискусія)

Ми проголосували, так, "за". І про участь народного депутата Василенка в семінарі Аспен для молодих європейських…

 

НЕСТЕРЕНКО Л.О. За рахунок запрошуючої сторони.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За рахунок запрошуючої сторони.

(Загальна дискусія)

Тобто треба виділяти гроші. Святослав Андрійович, ви "за". Так?

 

ЮРАШ С.А. Я принципово за те, щоб ми допомагали…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це конкретна пропозиція, і я ставлю її на голосування. Ми свідомі того факту, що треба буде бюджетні гроші.

 

ЮРАШ С.А. Дивіться, колеги … (Не чути) це одна історія, тому що … (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто… Будь ласка, Святослав Андрійович.

 

ЮРАШ С.А. Якщо можна. Я вважаю, що підтримувати треба і польські групи дружби і Аспен, тому що Аспен … Якщо можна, секундочку. Я вважаю, що Aспен –  це є місце, де збираються глобальні лідери, діячі, які змінюють долю ...(Не чути) попереду. І через це, я вважаю, що хто там просив, має право туди поїхати і ... (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але ж вона з вашої фракції. Чи вона не належить до... Відрядження, є пропозиція Марини Олегівни підтримати відрядження без фінансування.

Ставлю на голосування. Хто за те, щоб... Без бюджетного фінансування. Хто за цю пропозицію?

 

НЕСТЕРЕНКО Л.О. Сім.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто   проти?

 

_______________. Я за те, щоб без фінансування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  рішення прийнято.

Колеги, дуже вам дякую. Завтра, нагадую, о 12 ми зустрічаємося.