19 березня 2018, 12:18

Протокол засідання Комітету №113

           ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ №113

від 14.03.2018 р.

 м.Київ, вул.Садова, 3-а, кімн.833

о 14.15

 Комітету у закордонних справах

 Головував:  Голова Комітету  Гопко Г.М.

 Присутні: Вовк В.І., Гузь І.В., Тарасюк Б.І.,

                  Заліщук С.П., Луценко І.С.

         

Відсутні: Присяжнюк О.А., Ар’єв В.І.(відрядження), Ларін С.М.,

                 Льовочкіна Ю.В.(відрядження).

 

 Порядок денний та запрошені на засідання Комітету:

 1. Проект Закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення (реєстр.№0166, ПУ).

Петухов Сергій Ігорович- заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції       

Заяць Андрій Іванович- Державний секретар Міністерства закордонних справ України.

Колбаса Руслан Сергійович - директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України.                                                                                                                                                 

Шепелєва Марина Миколаївна - начальник відділу захисту прав дітей -громадян України Департаменту консульської служби МЗС України.

2. Про Звіт щодо ходу і результатів виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році.

Клімкін Павло Анатолійович - Міністр закордонних справ України.

Макеєв Олексій Сергійович - директор Департаменту політики та комунікацій  МЗС України.

3. Про затвердження редакційних правок до проекту Закону України "Про дипломатичну службу" (друге читання) (реєстр. №7322).

 4. Про міжпарламентську співпрацю ВРУ на 2018 рік:

- про створення Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України, Парламенту Грузії та  Парламенту Республіки Молдова;

- про візит  депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з   В’єтнамом до В’єтнаму у квітні 2018 року.

Юринець Оксана Василівна – керівник депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з  Соціалістичною Республікою В’єтнам.

5. Про організацію та проведення в Україні щорічного парламентського форуму "Парламентарі за глобальні дії" в листопаді 2018 р. (доповідає голова підкомітету Комітету С.Заліщук).

 6. Про вжиті заходи щодо підвищення ефективності роботи Національного культурного центру України у м.Москва.

 Аношина  Наталія Юріївна - заступник завідувача відділу Головного департаменту зовнішньої політики та євроінтеграції Міністерства юстиції України. 

Кодунов Максим Леонідович – директор Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України. 

Софіна Дар'я Ігорівна- заступник директора Департаменту, начальник відділу іноземних судів Департаменту міжнародних спорів  Міністерства юстиції України. 

Іванущак Іван Миколайович - керівник управління культурно-мистецького фонду Державного управління справами.

Нехоца Михайло Григорович- заступник керівника Управління юридичного забезпечення Державного управління справами.

Шевченко Марко Олександрович - заступник директора Департаменту протидії загрозам з боку Російської Федерації МЗС України.

 7. Про кадрове забезпечення секретаріату Комітету.

Максим'як Віталій Євгенійович- Керівник Управління кадрів Верховної Ради України.

 8. Про запрошення взяти участь у Глобальній парламентській конференції (ГПК) Парламентської мережі з питань Світового банку і МВФ з 16 по 17 квітня 2018 року у м.Вашингтон (Сполучені Штати Америки).

 9. Різне:

- про звернення громадян України щодо позбавлення членства в ПАРЄ                          народного депутата України Б.Берези.

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання Комітету.

Виступила: Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету з урахуванням зміни черговості розгляду питань та додати питання:

- про лист від Комітету ВРУ у закордонних справах до Конгресу США щодо впливу російської пропаганди (Російської Федерації) на американські інституції.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Виступили: Петухов С.І., Заяць А.І., Тарасюк Б.І., Ковбаса Р.С.,

Луценко І.С., Вовк В.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України «Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення» за основу і в цілому із наступною правкою Комітету, а саме частину другу проекту Закону викласти у новій редакції:

«2. Цей Закон набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.».

Результати голосування:

«за» - 4;

«проти» - 0;

«утрималось» - 2.

 

2. СЛУХАЛИ: Про вжиті заходи щодо підвищення ефективності роботи Національного культурного центру України у м.Москва.

Виступили: Кодунов М.Л., Іванущак І.М., Заяць А.І., Нехоца М.Г.,

Касянчук С., Шевченко М.О., Тарасюк Б.І., Гузь І.В., Заліщук С.П.,

Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: 1) Звернутися до Державної аудиторської служби України з метою ініціювання повної перевірки діяльності Національного культурного центру України в м. Москва, Державного управління справами в частині управління  Національним культурним центром України в м. Москва, їх посадових осіб.

2) Звернутися до Служби безпеки України з метою недопущення втрати державного майна України у Російській Федерації - Національного культурного центру України в м. Москва, в результаті дій попереднього та чинного керівництва Центру спрямованих на згортання його безпосередньої діяльності, знищення фондів та здачу вивільнених площ в оренду приватним особам за заниженими в декілька разів цінами та інше.

Результати голосування: одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: Міністра закордонних справ України Клімкіна П.А. про звіт щодо ходу і результатів виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році (в частині роботи Міністерства  закордонних справ України у 2017 році).

Виступили: Клімкін П.А., Гузь І.В., Тарасюк Б.І., Вовк В.І., Заліщук С.П.,

Гопко Г.М.

УХВАЛИЛИ: Інформацію Міністра закордонних справ України Клімкіна П.А. щодо звіту роботи Міністерства  закордонних справ України у 2017 році та  стратегічних пріоритетів зовнішньої політики України у 2018 році взяти до відома.

 

 4. СЛУХАЛИ: Інформацію Керівника Управління кадрів Верховної Ради України Максим'яка В.Є. щодо кадрового забезпечення секретаріату Комітету ВРУ  у закордонних справах.

Виступили: Максим’як В.Є., Тарасюк Б.І., Гопко Г.М.

УХВАЛИЛИ: Запросити Голову Національного агентства України з питань державної служби на наступне засідання Комітету для надання інформації про вжиті Агентством заходи щодо можливості оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад в Апараті Верховної Ради України та ситуації, що склалася навколо цього питання.

Результати голосування: одноголосно.

 

 5. СЛУХАЛИ: Про затвердження редакційних правок до проекту Закону України "Про дипломатичну службу" (друге читання) (реєстр. №7322).

Виступили: Гопко Г.М., Тарасюк Б.І.

 УХВАЛИЛИ: 1) Затвердити редакційні правки (таблиця додається) до проекту Закону України "Про дипломатичну службу" (друге читання).

Результати голосування:

«за» - 5;

«проти» - 0;

«утрималось» - 1.

 

2) Затвердити висновок Комітету щодо пропозиції народного депутата М.Бурбака (правка №80) до  проекту Закону України "Про дипломатичну службу" (друге читання):

 

242.

5. Якщо правилами міжнародної організації передбачено, що витрати, пов'язані з роботою посадової особи дипломатичної служби в секретаріаті міжнародної організації за квотою України, покладаються на державу, яка направляє цю посадову особу, такі витрати здійснюються за рахунок Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-80- Н.д.Бурбак М.Ю. (Реєстр.картка №204)

Статтю 22 доповнити новою частиною такого змісту:

«6. Громадяни України, які обіймали чи обіймають посади в Раді Європи, її органах, Європейському суді з прав людини, Організації НАТО з підтримки та постачання, а також, посади в інших публічних міжнародних організаціях чи установах, членом або учасником яких є Україна та які уклали угоду, що визначає привілеї та імунітети - прирівнюються до посадових осіб дипломатичної служби з присвоєнням дипломатичного рангу.

Громадянам України, які обіймають чи обіймали в зазначених міжнародних організаціях чи установах керівні посади, зокрема: генерального секретаря, заступника генерального секретаря, президента, віце-президента, голови, заступника голови, судді, комісара - присвоюється дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Період роботи громадян України на посадах в зазначених міжнародних організаціях чи установах зараховується до стажу дипломатичної служби, а період роботи в міжнародних судових установах, юрисдикція яких визнана Україною зараховується також до стажу роботи на посаді судді»

Відхилено

 

(за результатами розгляду за підтримку поправки проголосували:

«за» - 1;

«проти» - 4;

«утрималось» - 1)

 

 

 

 

 

 

Призначати дипломатичні ранги є правом Президента України, а не його обов’язком.

А питання зарахування періоду роботи в міжнародних судових установах до стажу роботи на посаді судді в Україні, не є предметом регулювання цього Закону.

 

 

6. Про міжпарламентську співпрацю ВРУ на 2018 рік.

 6.1. СЛУХАЛИ: Про створення Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України, Парламенту Грузії та  Парламенту Республіки Молдова.

Виступила: Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати створення зазначеної вище трьохсторонньої Міжпарламентської Асамблеї базуючись на спільних інтересах, цінностях, а також викликах, які постають перед зазначеними країнами у ході реалізації відповідних угод про асоціації, а також зважаючи на їх спільну діяльність у рамках «Східного Партнерства».

Результати голосування: одноголосно.

 

6.2. СЛУХАЛИ: Про візит  депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з   В’єтнамом до В’єтнаму у квітні 2018 року.

Виступили: Юринець О.В., Гопко Г.М.

 УХВАЛИЛИ: Зважаючи на  важливість розвитку двостороннього співробітництва та необхідність активізації міжпарламентського діалогу між Україною та В’єтнамом підтримати доцільність здійснення візиту української  парламентської делегації до В’єтнаму. Питання щодо фінансування згаданого заходу ухвалити після затвердження пріоритетних напрямків міжпарламентської співпраці Верховної Ради України у 2018 році на рівні комітетів та  депутатських груп з міжпарламентських зв’язків з іноземними державами.

Результати голосування:

«за» - 5;

«проти» - 0;

«утрималось» - 1.

 

 7. СЛУХАЛИ: Інформацію голови підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету Заліщук С.П. про організацію та проведення в Україні щорічного парламентського форуму "Парламентарі за глобальні дії" в листопаді 2018 р.

Виступили: Заліщук С.П., Вовк В.І., Гузь І.В., Гопко Г.М.

 УХВАЛИЛИ: Враховуючи те, що Орієнтовним планом міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2018 рік проведення в Україні щорічного форуму міжнародної організації «Парламентарі за глобальні дії» не передбачено, вважати проведення Щорічного форуму можливим без залучення фінансових ресурсів Верховної Ради України.

Результати голосування:

«за» - 4;

«проти» - 0;

«утрималось» - 2.

 

 8. СЛУХАЛИ: Про звернення громадян України щодо позбавлення членства в ПАРЄ народного депутата України Б.Берези.

Виступила: Гопко Г.М.

 УХВАЛИЛИ: Інформацію, викладену у зверненні громадян України щодо позбавлення членства в ПАРЄ народного депутата України Б.Берези взяти до відома.

 

9. Про запрошення взяти участь у Глобальній парламентській конференції (ГПК) Парламентської мережі з питань Світового банку і МВФ з 16 по 17 квітня 2018 року у м.Вашингтон (Сполучені Штати Америки).

 Зазначене вище питання не розглядалося.

 

 

Голова Комітету                                                            Г.ГОПКО

 

Секретар Комітету                                                        О.ПРИСЯЖНЮК