Діяльність Комітету

Міжпарламентські групи дружби

10 березня 2021, 11:51

Протокол засідання Комітету №48

Протокол №48

від 03.03.2021

 

В режимі відеоконференції о 14:30

 

 

 

Комітету з питань зовнішньої політики та

міжпарламентського співробітництва

 

 

Головував: Голова Комітету Мережко О.О.

 

Присутні: Ананченко М.О., Бардіна М.О., Бобровська С.А., Геращенко І.В., Іонова М.М., Льовочкіна Ю.В., Руденко О.С., Хоменко О.В., Немиря Г.М., Шараськін А.А., Юраш С.А., Яременко Б.В., Ясько Є.О.

 

 

Порядок денний та запрошені на засідання Комітету:

 

1.      Про Заяву Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва щодо безпекової ситуації у зв’язку з намірами Республіки Білорусь розпочати комерційну експлуатацію Острівецької АЕС.

Химинець Василь Васильович – Директор Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

 

2.      Про висновок Комітету ВРУ з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону «Про вихід з Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий

 

 

фельд'єгерський зв'язок» (реєстр.№ 0086, КМУ), вимогам закону, Регламенту ВРУ та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.

 

3.      Про затвердження рекомендацій за результатами спільних комітетських слухань комітетів Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин та з питань національної безпеки, оборони та розвідки на тему: «Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: парламентський вимір» (м. Київ, 20 січня 2021 року).

 

4.      Про лист члена Комітету Б.Яременка щодо проведення низки слухань Комітету стосовно зовнішньополітичних пріоритетів України у 2021 році.

 

5.      Про лист секретаря Комітету С.Бобровської щодо проведення спільних комітетських слухань на тему: «Державна морська політика: формування, напрямки, розвиток».

 

6.      Про міжпарламентську співпрацю:

·     про утворення депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Туніською Республікою та Республікою Узбекистан.

·     про лист н.д. України, співголів групи з міжпарламентських зв’язків з Французькою Республікою О.Шкрум та Л.Буймістер щодо обміну візитами членів груп дружби Україна - Франція у 2021 році.

·     про лист н.д. України, Співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Канадою Л.Забуранна щодо обміну візитами членів груп дружби Україна - Канада у 2021 році.

·     про візит делегації Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності до Французької Республіки у 2021 році (лист Голови Комітету Д.Монастирського та заступника Голови Комітету Г.Михайлюк) .

 

7.        Різне.

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання Комітету.

Виступили: Мережко О.О., Бардіна М.О., Ясько Є.О., Юраш С.А.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету включивши до розгляду:

 

- пропозицію заступника Голови Комітету М.Бардіної «Про проведення комітетських слухань на тему: «Виконання Україною міжнародних зобов’язань за Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» (результати голосування: одноголосно);

- пропозицію голови підкомітету Комітету Є.Ясько щодо включення до пункту «Про міжпарламентську співпрацю» питання про створення депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Монголією (результати голосування: одноголосно);

- пропозицію голови підкомітету Комітету С.Юраша щодо включення до порядку денного питання про святкування Дня незалежності Грецької Республіки («за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 1).

 

Пропозиція голови підкомітету Комітету Є.Ясько щодо включення до порядку денного питання «Про проект Заяви Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва про приєднання до спільної Заяви зовнішньополітичних комітетів парламентів восьми держав щодо ситуації в Грузії не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку (результати голосування: «за» - 4, «проти» - 0, «утрималось» - 8).

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про Заяву Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва щодо безпекової ситуації у зв’язку з намірами Республіки Білорусь розпочати комерційну експлуатацію Острівецької АЕС.

Виступили: Мережко О.О., Химинець В.В., Немиря Г.М., Яременко Б.В., Шараськін А.А., Бобровська С.А., Хоменко О.В., Нестеренко Л.О.

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти вказану вище Заяву, врахувавши пропозиції Міністерства закордонних справ України та членів Комітету.

Результати голосування:

«за» - 12;

«проти» - 1;

«утрималось» - 0.

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про висновок Комітету ВРУ з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону «Про вихід з Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок» (реєстр. №0086, КМУ), вимогам закону, Регламенту ВРУ та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.

Виступили: Мережко О.О., Бардіна М.О., Хоменко О.В., Немиря Г.М., Василенко О.І.

 

Як зазначено у висновку Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Угода про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок підписана 22 січня 1993 року у Мінську окремими державами, зокрема, і Україною (за Уряд України підписано із застереженням Прем'єр-міністром України Кучмою Л.Д.), водночас зазначена Угода не була ратифікована Верховною Радою України у формі Закону України. Натомість, Протокол про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок, підписаний 27 березня 1997 року у м. Москві, ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок» від 6 липня 1999 року № 833-XIV.

Положеннями статті 202 Регламенту Верховної Ради України визначено, що Верховна Рада України приймає рішення про денонсацію міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого була надана Верховною Радою України на виконання її повноважень, встановлених частиною першою статті 9, пунктами 5 і 32 частини першої статті 85 Конституції України. Аналогічні норми містяться і у частині другій статті 24 Закону України «Про міжнародні договори України».

Отже, денонсація Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок мають бути здійснені відповідно у спосіб, якими було ратифіковано.

Відтак, Угоду про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, яку не було ратифіковано, не може бути денонсовано (припинено) Законом України, а відповідно постановою Кабінету Міністрів України, натомість Протокол про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, має бути денонсований (припинений) Законом України.

Таким чином, проект Закону України «Про вихід з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок» (реєстр. № 0086) оформлено без дотримання вимог частини другої статті 202 Регламенту Верховної Ради України та частини другої статті 24 Закону України «Про міжнародні договори України».

Тож, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновки Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України та Головного науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, а також відповідно до частини першої статті 94 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Голові Верховної Ради України повернути вказаний законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження рекомендацій за результатами спільних комітетських слухань комітетів Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста

 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин та з питань національної безпеки, оборони та розвідки на тему: «Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: парламентський вимір» (м. Київ, 20 січня 2021 року).

Виступили: Мережко О.О., Немиря Г.М., Яременко Б.В., Бобровська С.А., Хоменко О.В., Льовочкіна Ю.В.

 

УХВАЛИЛИ: Доручити Є.Ясько доопрацювати проект вказаних Рекомендацій та розглянути його на наступному засіданні.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист члена Комітету Б.Яременка щодо проведення низки слухань Комітету стосовно зовнішньополітичних пріоритетів України у 2021 році.

Виступили: Мережко О.О., Яременко Б.В., Бардіна М.О., Хоменко О.В., Немиря Г.М., Бобровська С.А.

 

УХВАЛИЛИ: 1)З метою створення на базі Комітету платформи з вироблення першочергових зовнішньополітичних пріоритетів, а також задля системного та комплексного розгляду вказаного питання, ініціювати проведення в Комітеті низки експертних обговорень із запропонованої тематики.

2) Особою, відповідальною за організацію підготовки та проведення експертних обговорень визначити Б.Яременка, доручивши йому повідомити дату, час та місце їх проведення, а також питання, що вносяться на обговорення.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про пропозицію заступника Голови Комітету М.Бардіної «Про проведення комітетських слухань на тему: «Виконання Україною міжнародних зобов’язань за Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок».

Виступили: Мережко О.О., Бардіна М.О.

 

УХВАЛИЛИ: 1) Провести згадані комітетські слухання 8 квітня 2021 року о 15:00 у Конференц-залі (вул. Грушевського, 5);

2) Визначити М.Бардіну відповідальною за організацію підготовки та проведення зазначених слухань, а також за вироблення за їх результатами рекомендацій органам державної влади України.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про лист секретаря Комітету С.Бобровської щодо проведення спільних комітетських слухань на тему: «Державна морська політика: формування, напрямки, розвиток».

Виступили: Мережко О.О., Бобровська С.А., Бардіна М.О.

 

УХВАЛИЛИ: 1) Провести спільні комітетські слухання 31 березня 2021 року о 14:30;

2) Визначити С.Бобровську відповідальною за організацію підготовки та проведення зазначених слухань;

3) Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури долучитися до підготовки і проведення згаданих вище комітетських слухань, а також до вироблення за їх результатами спільних рекомендацій органам державної влади України.

Результати голосування:

«за» - 6;

«проти» - 0;

«утрималось» - 2.

 

 

7. Про міжпарламентське співробітництво ВРУ.

 

7.1. СЛУХАЛИ: Про утворення депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Туніською Республікою та Республікою Узбекистан.

Виступили: Мережко О.О.

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати ініціативу народних депутатів України щодо утворення депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Туніською Республікою та Республікою Узбекистан та рекомендувати Голові Верховної Ради України затвердити їх склад.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

7.2. СЛУХАЛИ: Про створення депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Монголією.

Виступили: Мережко О.О., Яременко Б.В., Юраш С.А.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити С.Юраша координатором з проведення організаційних зборів депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Монголією.

Результати голосування: одноголосно.

 

Розгляд інших питань щодо активізації міжпарламентської співпраці перенесено на наступне засідання Комітету в зв’язку з відсутністю кворуму.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                      О.МЕРЕЖКО

 

Секретар Комітету                                                                                  С.БОБРОВСЬКА