Діяльність Комітету

Міжпарламентські групи дружби

28 грудня 2020, 11:02

Протокол засідання Комітету №41

Протокол№41

від 23.12.2020

 

м.Київ, вул.Садова, 3-а, кімн.833  о 14.00                                          

(в режимі відеоконференції)

 

Комітету з питань зовнішньої політики та

міжпарламентського співробітництва

 

 

Головував: Голова Комітету Мережко О.О.

 

Присутні: Ананченко М.О., Бардіна М.О., Бобровська С.А.,

Геращенко І.В., Немиря Г.М., Руденко О.С., Хоменко О.В.,

Шараськін А.А., Яременко Б.В., Ясько Є.О.

 

Відсутні: Іонова М.М., Льовочкіна Ю.В., Юраш С.А.

 

 

Порядок денний та запрошені на засідання Комітету:

 

1.                Про проект Орієнтовного плану міжнародних обмінів ВРУ на 2021 рік.

 

2.                Про захист національних інтересів України міжнародно – правовими засобами: виклики і загрози (формування кадрового потенціалу).

Джапарова Еміне Айяровна – Перша заступниця Міністра закордонних справ України.

Стефанішина Ольга Віталіївна – Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

 Вітренко Андрій Олександрович – заступник Міністра освіти і науки України.

Пижов Олександр Михайлович -  державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечнння вищої освіти і науки дорослих Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України.

Гришина Юлія Миколаївна – народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Кориневич Антон Олександрович – Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим.

Гнатовський Микола Миколайович – Президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням.

Смирнова Ксенія Володимирівна – д.ю.н., професор, Голова науково-методичної комісії Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Тараса Шевченка.

Меленко Сергій Гаврилович – д.ю.н., завідувач кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Білас Іван Григорович -  д. ю. н., д.і.н., заслужений юрист України, народний депутат України ІІ та ІІІ скликань, завідувач кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кузнєцова Наталія Семенівна – віце-президент – керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, голова робочої групи з питань розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи при Президентові України.

Бойко Андрій Михайлович – професор кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

3.                Про рекомендації спільних комітетських слухань на тему: «Застосування, реалізація і моніторинг спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

 

4.                Про затвердження складу депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв’язків з іноземними державами.

 

5.                Про відрядження народних депутатів України до Республіки Казахстан з метою участі у міжнародному процесі спостереження за парламентськими виборами у період з 7 по 14 січня 2021 року.

 

6.                Про міжпарламентську співпрацю між Україною та Ісламською Республікою Іран.

      Золотарьова Оксана Вадимівна – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України.

     Пікалов Євген Сергійович – директор Четвертого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

 

7.                Про лист н.д. України, керівника групи з міжпарламентських зв’язків з Ісламською Республікою Пакистан О.Леонова щодо запрошення Парламентської групи Національної Асамблеї Ісламської Республіки Пакистан здійснити візит до України.

 

8.                Різне.

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання Комітету.

Виступили: Мережко О.О., Бобровська С.А., Гришина Ю.М.,

Ананченко М.О.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету з урахуванням зміни черговості розгляду питань.

Пропозиція секретаря Комітету С.Бобровської щодо не включення до порядку денного питання «про захист національних інтересів України міжнародно – правовими засобами: виклики і загрози (формування кадрового потенціалу)» не набрала голосів на свою підтримку («за» - 1, «проти» - 3, «утрималось»- 6).

Результати голосування: одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ:  Про захист національних інтересів України міжнародно – правовими засобами: виклики і загрози (формування кадрового потенціалу).

Виступили: Мережко О.О., Джапарова Е.А., Смирнова К.В.,

Вітренко А.О., Пижов О.М., Гришина Ю.М., Кориневич А.О.,

Геращенко І.В., Яременко Б.В., Гнатовський М.М., Кузнєцова Н.С.,

Бобровська С.А., Немиря Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Доручити Голові Комітету О.Мережко звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням  розглянути  пропозиції Комітету стосовно процесу реформування юридичної освіти в частині формування кадрового потенціалу дипломатичної служби, а саме рекомендувати КМУ позитивно вирішити питання щодо збереження спеціальності «Міжнародне право» у складі галузі знань 29 «Міжнародні відносини».

Результати голосування:

«за» - 5;

«проти» - 1;

«утрималось» - 2.

 

2. СЛУХАЛИ: Про проект Орієнтовного плану міжнародних обмінів ВРУ на 2021 року.

Виступили: Мережко О.О., Немиря Г.М., Мосолов Ю.О.,

Нестеренко Л.О., Яременко Б.В., Хоменко О.В.

 

УХВАЛИЛЛИ: Рекомендувати Голові Верховної Ради України затвердити Орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ на 2021 року, враховуючи необхідність усунення технічних неточностей у пункті 8 та передбачити в рамках пункту 3-4 запропонованого проекту Орієнтовного плану, зокрема обмін візитами Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відповідними комітетами парламентів Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Федеративної Республіки Німеччина.

 Результати голосування:

«за» - 7;

«проти» - 0;

«утрималось» - 1.

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про рекомендації спільних комітетських слухань на тему: «Застосування, реалізація і моніторинг спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Виступили: Мережко О.О., Ясько Є.О., Яременко Б.В., Геращенко І.В.,

Бобровська С.А., Немиря Г.М., Хоменко О.В.

 

УХВАЛИЛИ: Взяти за основу проект зазначених вище Рекомендацій, врахувавши пропозиції, запропоновані членом Комітету Яременком Б.В., та розглянути  на наступному засіданні Комітету.

Результати голосування:

«за» - 7;

«проти» - 0;

«утрималось» - 1.

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв’язків з іноземними державами.

Виступили: Мережко О.О., Ясько Є.О., Яременко Б.В.

 

УХВАЛИЛИ: Підтримати ініціативу народних депутатів України щодо утворення депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Таджикистан і Об’єднаною Республікою Танзанія та рекомендувати Голові Верховної Ради України затвердити їх склад.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про відрядження народних депутатів України до Республіки Казахстан з метою участі у міжнародному процесі спостереження за парламентськими виборами у період з 7 по 14 січня 2021 року.

Виступили: Мережко О.О., Яременко Б.В., Немиря Г.М., Геращенко І.В.

 

У ході розгляду зазначеного питання члени Комітету звернули увагу на відсутність офіційних підстав щодо представлення ВРУ у міжнародній спостережній місії за виборами в Республіці Казахстан вказаними вище  народними депутатами України, а також наголосили на відсутності збалансованого представлення у складі делегації представників всіх фракцій ВРУ.

Рішення щодо відрядження народних депутатів України до Казахстану не було ухвалено у зв’язку з відсутністю кворуму на момент голосування з зазначеного питання.

 

 

6-7. Розгляд зазначених питань перенесено на наступне засідання Комітету у зв’язку з відсутністю кворуму.

 

 

Голова Комітету                                                                                      О.МЕРЕЖКО

 

 

Секретар Комітету                                                                                  С.БОБРОВСЬКА