Діяльність Комітету

Міжпарламентські групи дружби

31 травня 2017, 17:01

Протокол засідання Комітету №93 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ №93

від 24.05.2017 р.

 м.Київ, вул.Садова,3-а, кімн.833

о 14.15

 Комітету у закордонних справах

 

Головував:  Голова Комітету Гопко Г.М.

Присутні: Вовк В.І., Гузь І.В., Тарасюк Б.І.,

                  Заліщук С.П., Ар’єв В.І., Луценко І.С.,

                  Льовочкіна Ю.В.

 

Відсутні: Присяжнюк О.А., Ларін С.М.

 

Порядок денний та запрошені на засідання Комітету:

1. Проект Закону України про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (повторне перше читання) (р.№0119, ПУ).

Величкович Микола Романович – народний депутат України.

Ургурян Павло Якимович – народний депутат України.

Павленко Юрій Олексійович – народний депутат України.

Крулько Іван Іванович – народний депутат України.

Федорович Наталія Володимирівна – заступник Міністра соціальної політики України.

Юрченко Микола Іванович – головний спеціаліст відділу запобіганню домашньому насиллю Департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України.

Шевченко Катерина Георгіївна – заступник директора Департаменту – начальник Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України.

Подольський Дем’ян Олексійович – начальник відділу прав людини Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України.

Петренко Олена Леонідівна – радник відділу прав людини Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України.

Кононенко Максим Олексійович – заступник директора Департаменту міжнародного права, начальник відділу правового оформлення державного кордону Міністерства закордонних справ України.

Сорен Сондерструп (Soren SONDERSTRUP) - Радник Консультативної Місії Європейського Союзу України з гендерних питань.

Аліса Шушковська - спеціаліст Консультативної Місії Європейського Союзу України зі зв’язків з Парламентом.

Даніел МакІсаак (Daniel MakIsaac) – спостерігач Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ.

2. Проект Постанови про Державну програму підтримки і співпраці із закордонним українством на 2016 - 2020 роки (р.№ 5242, н.д. І.Крулько, Б.Тарасюк та ін.).

Крулько Іван Іванович – народний депутат України.

Дір Лариса Володимирівна – начальник Управління з питань закордонного українства та етноконфесійного діалогу Міністерства закордонних справ України.

Федоткіна Ольга Іванівна – начальник відділу міжнародних договорів та визнання управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України.

Подюк Михайло Євгенович – заступник Директора Департаменту у справах релігій та національностей - начальник відділу інформаційно-аналітичної робити з питань етнополітики Міністерства культури України.

Касянчук Сергій – директор Представництва Світового конгресу українців в Україні.

 

3. Проект Постанови про Державну цільову програму співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року (р.№5378, н.д. В.Вовк).

Дір Лариса Володимирівна – начальник Управління з питань закордонного українства та етноконфесійного діалогу Міністерства закордонних справ України.

Федоткіна Ольга Іванівна – начальник відділу міжнародних договорів та визнання управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України.

Подюк Михайло Євгенович – заступник Директора Департаменту у справах релігій та національностей - начальник відділу інформаційно-аналітичної робити з питань етнополітики Міністерства культури України.

 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України) (р.№6470, н.д. А.Парубій, І.Геращенко та ін.).

 

5. Про міжпарламентську співпрацю Верховної Ради України у 2017 році:

- про здійснення візиту Комітету Верховної Ради України у закордонних справах до Румунії у кінці червня поточного року;

- про ініціативу Голови Верховної Ради України щодо створення Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, парламентів Грузії та Молдови.

Боднар Василь Миронович – т.в.о. директора другого європейського Департаменту Міністерства закордонних справ України.

 

- про зміни у керівному складі депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Нігерія;

- про затвердження координатора з проведення організаційних зборів щодо утворення депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків  з Республікою Колумбія.

 

 

6. Різне:

-   про затвердження фінального звіту за проектом "Сильніші разом" (Комітет-беніфіціар);

Акуленко Любов

Галина Пастух

Інна Корсун

Елеонора Горішна

- про включення до Громадської ради Комітету ГО «Українське об’єднання з розвитку інноваційних технологій» (лист Голови Правління Об’єднання В.Сов’яка);

- про звернення Львівської обласної організації Профспілки працівників державних установ України щодо організації проведення мітингів у всіх містах України стосовно прийняття звернень до Державної Думи РФ, Президента РФ з вимогою припинення військової агресії проти України та до міжнародних організацій стосовно посилення позиції захисту України.

 

 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання Комітету.

Виступила: Гопко Г.М.

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету з урахуванням зміни черговості розгляду питань та додати питання про повернення до розгляду законопроекту «Про встановлення мораторію на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, визначення альтернативних шляхів наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності» (р.№6138, н.д.С.Каплін, О.Сугоняко).

Результати голосування: одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект Постанови про Державну програму підтримки і співпраці із закордонним українством на 2016 - 2020 роки (р.№ 5242, н.д. н.д. І.Крулько, Б.Тарасюк та ін.).

Виступили: Дір Л.В., Подюк М.Є., Федоткіна О.І., Крулько І.І., Тарасюк Б.І.,

Касянчук С., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримати прийняття Верховною Радою України зазначеного проекту Постанови з врахуванням положень Закону України «Про зовнішню трудову міграцію».

Результати голосування: одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Про проект Постанови про Державну цільову програму співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року (р.№5378, н.д. В.Вовк).

Виступили:  Тарасюк Б.І., Ар’єв В.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: З огляду на те, що проект Постанови реєстр.№5378 по суті повторює положення проекту Постанови реєстр.№5242, прийняття якого було одноголосно підтримано членами Комітету:

1)      рекомендувати Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин додати до проекту Постанови реєстр.№5242 положення  проекту Постанови реєстр.№5378, які зокрема стосуються поширення українського радіомовлення та телевізійних програм;

2)      рекомендувати автору проекту Постанови реєстр.№5378 долучитися до співавторства проекту Постанови реєстр.№5242.

Результати голосування: одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: Проект Закону України про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (повторне перше читання) (р.№0119, ПУ).

Виступили: Крулько І.І., Луценко І.С., Федорович Н.В., Кононенко М.О.,

Тарасюк Б.І., Шевченко К.Г.,  Павленко Ю.О., Унгурян П.Я., Величкович М.Р.,

Заліщук С.П., Льовочкіна Ю.В., Кружицький М., Ар’єр В.І., Вовк В.І., Гузь І.В.,

Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Враховуючи результати голосування за висловлені в ході обговорення пропозиції:

·          «за» пропозицію члена Комітету Ю.Льовочкіної щодо підтримки проекту Закону, напрацьованого робочою групою проголосувало 4 члени Комітету, «проти» - 0, «утрималось» - 4;

·          «за» пропозицію Міністерства закордонних справ України щодо  звернення до Генерального директорату Ради Європи з прав людини та верховенства права з проханням надати висновок на відповідність напрацьованих робочою групою застережень та заяв зазначеної Конвенції Ради Європи Європейській конвенції з прав людини і тим нормам, які існують в рамках цієї організації, проголосувало 4 члени Комітету, «проти» - 0, «утрималось» - 4;

·          «за» пропозицію Голови Комітету Г.Гопко щодо направлення напрацьованих робочою групою застережень та заяв до зазначеної Конвенції на експертизу  Ради церков України, засідання якої відбудеться 6 червня цього року, з метою консолідації українського суспільства, проголосувало 4 члени Комітету, «проти» - 3, «утрималось» - 1,

 

підтримати  пропозицію заступника Голови Комітету Б.Тарасюка щодо звернення до робочої групи з проханням продовжити роботу з усіма заінтересованими міністерствами та неурядовими організаціями щодо подальшого опрацювання запропонованого робочою групою тексту законопроекту.

Результати голосування:

«за» -7;

«проти» - 0;

«утрималось» - 1.

 

 

4. СЛУХАЛИ: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України) (р.№6470, н.д.А.Парубій, І.Геращенко та ін.).

Виступила: Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного законопроекту на наступне засідання Комітету на прохання Міністерства закордонних справ України.

 

 

5. Про міжпарламентську співпрацю Верховної Ради України у 2017 році.

 

5.1. СЛУХАЛИ:  Про здійснення візиту Комітету у закордонних справах до Румунії у кінці червня поточного року.

Виступили: Тарасюк Б.І., Гузь І.В., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Здійснити візит делегації у складі членів Комітету у закордонних справах та  членів депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Румунією до Румунії 26-27 червня 2017 року в рамках виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради   України на 2017 рік.

Результати голосування:

«за» - 6;

«проти» - 0;   

«утрималось» - 1.

 

 

5.2. СЛУХАЛИ: Про ініціативу Голови Верховної Ради України щодо створення Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, парламентів Грузії та Молдови.

Виступили: Боднар В.М.,  Тарасюк Б.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на наступне засідання Комітету.

 

 

5.3. СЛУХАЛИ: Про зміни у керівному складі депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Нігерія.

Виступили: Ар’єв В.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати  Голові Верховної Ради України затвердити своїм Розпорядження співголовами депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Нігерія народного депутата України, члена депутатської фракції   Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"  Даніліна Владислава Юрійовича та народного депутата України, члена депутатської фракції  ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" Немировського Андрія Валентиновича на підставі Протоколу засідання зазначеної депутатської групи  від 13 квітня 2017 року.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

5.4. СЛУХАЛИ: Про затвердження координатора з проведення організаційних зборів щодо утворення депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків  з Республікою Колумбія.

Виступили: Ар’єв В.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити координатором з проведення організаційних зборів щодо утворення депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків  з Республікою Колумбія заступника Голови Комітету Гузя І.В.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про перегляд попереднього рішення Комітету щодо законопроекту «Про встановлення мораторію на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, визначення альтернативних шляхів наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності» (р.№6138, н.д.С.Каплін, О.Сугоняко).

Виступили: Нестеренко Л.О., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ:  Відповідно до п.5 ст.40 Закону України  «Про Комітети Верховної Ради України» переглянути попереднє рішення Комітету щодо зазначеного вище законопроекту.

Результати голосування: одноголосно (7 членів Комітету).

 

6.1. СЛУХАЛИ: Про розгляд законопроекту «Про встановлення мораторію на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, визначення альтернативних шляхів наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності» (р.№6138, н.д.С.Каплін, О.Сугоняко).

 Виступили: Нестеренко Л.О., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Врахувати висновки комітетів ВРУ з питань бюджету та  з питань Регламенту та організації роботи ВРУ та рекомендувати Голові Верховної Ради України проект Закону України «Про встановлення мораторію на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, визначення альтернативних шляхів наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності» повернути суб’єкту законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України на підставі пунктів 2 і 3 статті 94 Регламенту Верховної Ради України.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

7. Різне:

 

7.1. СЛУХАЛИ: Про звіт щодо результатів заключного моніторингу виконання Сервісного контракту у межах зовнішньої діяльності Європейського Союзу №2015/371-853 (інформаційна компанія «Сильніші разом»), який реалізується за підтримки Комітету як бенефіціара.

Виступили: Заліщук С.П., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт щодо результатів заключного моніторингу виконання Сервісного контракту у межах зовнішньої діяльності Європейського Союзу №2015/371-853 (інформаційна компанія «Сильніші разом»), який реалізуються за підтримки Комітету як бенефіціара, та надіслати його до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Результати голосування:

«за» - 6;

«проти» - 0;

«утрималось» - 1.

 

 

7.2. СЛУХАЛИ: Про включення до Громадської ради Комітету ГО «Українське об’єднання з розвитку інноваційних технологій» (лист Голови Правління Об’єднання В.Сов’яка).

Виступили: Тарасюк Т.І., Гопко Г.М.

 

УХВАЛИЛИ: 1) Провести робочу зустріч  членів Комітету та Громадської ради при Комітеті для обговорення нагальних питань співпраці.

2) Повернутися до розгляду зазначеного вище питання після проведення згаданої робочої зустрічі.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

7.3. СЛУХАЛИ: Про звернення Львівської обласної організації Профспілки працівників державних установ України щодо організації проведення мітингів у всіх містах України стосовно прийняття звернень до Державної Думи РФ, Президента РФ з вимогою припинення військової агресії проти України та до міжнародних організацій стосовно посилення позиції захисту України.

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного питання на наступне засідання Комітету.

 

 

Голова Комітету                                                            Г.ГОПКО

 

 

Секретар Комітету                                                        О.ПРИСЯЖНЮК