05 липня 2021, 14:38

Протокол засідання Комітету №58

Протокол №58

від 30.06.2021

м.Київ, вул.Садова, 3-а, кімн.833

                                            о 14.30

 

 

Комітету з питань зовнішньої політики та

міжпарламентського співробітництва

 

Головував: Голова Комітету Мережко О.О.

Присутні: Бардіна М.О., Льовочкіна Ю.В.,  Ананченко М.О.,

Геращенко І.В., Іонова М.М., Руденко О.С., Шараськін А.А.,

Юраш С.А., Яременко Б.В., Ясько Є.О.

Відсутні: Немиря Г.М., Бобровська С.А., Хоменко О.В. (відпустка).

 

Порядок денний та запрошені на засідання Комітету:

1.               Про проект Закону про вихід з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку (реєстр.№0093,КМУ).

Мацик Юрій Йосипович – директор Директорату фіксованого та мобільного ШСД Міністерства цифрової трансформації України.

2.               Про проект Закону про вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах – учасницях Співдружності Незалежних Держав (реєстр.№0103,КМУ).

Качка Тарас Андрійович – заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник України.

 

3.               Про проект Закону про приєднання України до Часткової угоди про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду) (реєстр.№0114,ПУ).

Задворних Іван Сергійович – в.о. Генерального директора  Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Шпак Юрій Іванович – Державний експерт Експертної група з питань євроінтеграції Директорату міжнародного співробітництва та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України.

 

4.               Про проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій (реєстр.№0115,КМУ).

Бонь Олександр Віталійович – заступник директора Департаменту сталого природокористування відділу морської політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

5.               Про проект Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця" (реєстр.№0116,КМУ).

Федоренко Олександр Георгійович – Генеральний директор Директорату залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України.

Геращенко Ірина Володимирівна - член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

6.               Про проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві (реєстр.№0117,КМУ).

Бонь Олександр Віталійович – заступник директора Департаменту сталого природокористування відділу морської політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Геращенко Ірина Володимирівна - член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

 

7.               Про проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області (реєстр.№0118,КМУ).

Бонь Олександр Віталійович – заступник директора Департаменту сталого природокористування відділу морської політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Геращенко Антон Юрійович – заступник Міністра внутрішніх справ України.

 

8.               Про звернення члена Комітету А.Шараськіна щодо проведення 13 липня 2021 року міжкомітетських слухань на тему: «Державна морська політика: формування, напрямки, розвиток».

 

9.               Про міжпарламентську співпрацю:

-                  про участь народних депутатів України у Міжпарламентському турнірі з футболу, який буде організований Палатою депутатів Румунії у період з 9 по 12 вересня 2021 року.

 

10.            Різне.

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання Комітету.

Виступили: Мережко О.О., Шараськін А.А.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання Комітету, включивши до пункту «Про міжпарламентську співпрацю» порядку денного питання: «Про запрошення українських парламентарів до участі у    28-й щорічній сесії Генеральної Асамблеї МАП».

Результати голосування: одноголосно.

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про вихід з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

Виступили: Мережко О.О., Мацик Ю.Й.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект зазначеного вище Закону України за основу та в цілому та вийти з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

Результати голосування:

«за» - 9;

«проти» - 0;

«утримався» - 1.

2. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах – учасницях Співдружності Незалежних Держав.

Виступили: Мережко О.О., Качка Т.А.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект зазначеного вище Закону України за основу та в цілому та вийти з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах – учасницях Співдружності Незалежних Держав.

Результати голосування:

«за» - 10;

«проти» - 0;

«утримався» - 1.

 

 

3. СЛУХАЛИ:  Про проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій.

Виступили: Мережко О.О., Бонь О.В.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект зазначеного вище Закону України за основу та в цілому та ратифікувати Рамковий договір між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця".

Виступили: Мережко О.О., Федоренко О.Г., Іонова М.М.,

Шараськін А.А., Бардіна М.О., Геращенко І.В., Геращенко А.Ю.

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначеного вище законопроекту на наступне засідання Комітету та з метою всебічного його розгляду запросити для доповіді представників Міністерства фінансів,  Міністерства інфраструктури, МЗС України.

Результати голосування:

«за» - 6;

«проти» - 0;

«утримався» - 5.

5-6. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві.

Про проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області.

Виступили: Мережко О.О., Бонь О.В., Бардіна М.О., Іонова М.М.,

Геращенко І.В., Геращенко А.Ю.

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд зазначених вище законопроектів на наступне засідання Комітету та з метою всебічного їх розгляду запросити для доповіді представників Міністерства фінансів,  Міністерства інфраструктури, МЗС України.

Результати голосування:

«за» - 6;

«проти» - 0;

«утримався» - 4.

 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про приєднання України до Часткової угоди про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду).

Виступили: Мережко О.О., Задворних І.С., Шпак Ю.І., Яременко Б.В.,

Геращенко І.В.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект зазначеного вище Закону України за основу та в цілому та приєднатися до Часткової угоди про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду).

Результати голосування: одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: Про звернення члена Комітету А.Шараськіна щодо проведення 13 липня 2021 року міжкомітетських слухань на тему: «Державна морська політика: формування, напрямки, розвиток».

Виступили: Мережко О.О., Шараськін А.А., Юраш С.А.,

Геращенко І.В.

 

УХВАЛИЛИ: Провести 21 липня 2021 року міжкомітетські слухання на тему: «Державна морська політика: формування, напрямки, розвиток».

Результати голосування: одноголосно.

 

 

9. Про міжпарламентську співпрацю:

 

9.1. СЛУХАЛИ: Про участь народних депутатів України у Міжпарламентському турнірі з футболу, який буде організований Палатою депутатів Румунії у період з 9 по 12 вересня 2021 року.

Виступили: Мережко О.О., Нестеренко Л.О., Геращенко І.В.,

Юраш С.А.

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Голові Верховної Ради України відрядити народних депутатів України для участі в Міжпарламентському турнірі з футболу, який буде організований Палатою депутатів Румунії у період з 9 по 12 вересня 2021 року без залучення коштів ВРУ.

Результати голосування:

«за» - 8;

«проти» - 0;

«утримався» - 1.

 

 

9.2. СЛУХАЛИ: Про запрошення українських парламентарів до участі у 28-й щорічній сесії Генеральної Асамблеї МАП.

Виступили: Юраш С.А., Бардіна М.О., Ясько Є.О., Шараськін А.А.,

Геращенко І.В., Яременко Б.В., Мережко О.О.

 

УХВАЛИЛИ: Секретаріату Комітету підготувати проект відповідь на ім’я Генерального секретаря МАП та винести його для узгодження членами Комітету на наступне засідання Комітету.

Результати голосування: одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                      О.МЕРЕЖКО

 

 

 

Секретар Комітету                                                                                  С.БОБРОВСЬКА